Werkgevers en christelijke en liberale vakbond bereiken akkoord over maatregelen om personeelsuitval op te vangen

 ©  Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een pakket noodmaatregelen om een dreigende personeelsuitval door corona op te vangen. De socialistische vakbonden ABVV en FGTB stappen als enige niet mee in het akkoord.

Nunzia Petralia

De Groep van Tien, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers, onderhandelt al bijna twee weken over een pakket maatregelen om de dreigende personeelsuitval door omikron op te vangen. Vrijdagavond kwamen de sociale partners eindelijk tot een uitzonderlijk pakket noodmaatregelen om meer flexibiliteit op het werk toe te laten. Zo moet het makkelijker worden om extra personeel aan te trekken door onder andere mensen op tijdelijke werkloosheid, gepensioneerden en studenten in te zetten.

Maatregelen

Het pakket moet toelaten dat mensen op tijdelijke werkloosheid ingezet kunnen worden met behoud van 75 procent van hun uitkering. Gepensioneerden mogen een arbeidsinkomen en pensioen dan weer onbeperkt cumuleren. Ook mensen die onder het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag werken (het vroegere brugpensioen) kunnen ingezet worden met behoud van 75 procent van hun uitkering en behoud van bedrijfstoeslag. Studenten mogen 45 uur extra presteren bovenop de teller van 475 uur. Asielzoekers die over een legale verblijfstitel beschikken mogen onmiddellijk aan de slag zonder vier maanden te wachten.

Werknemers met een tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven kunnen hun lopend verlof schorsen om tijdelijk terug aan de slag te gaan of meer arbeidsuren te presteren met behoud van 75 procent van hun uitkering. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die de maximale duur hebben uitgeput en die verlengd worden met minstens 7 dagen, worden in deze periode niet gezien als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Lang onderhandelen

De sociale partners vragen aan de regering om de maatregelen zo snel mogelijk te laten ingaan en dat al zeker tot eind februari. Het akkoord benadrukt ook dat er nog maximaal moet worden ingezet op preventie. Een strikte toepassing en naleving van de veiligheids- en gezondheidsregels en maximaal telewerken blijft de norm.

Maandag waren de sociale partners nog zonder akkoord uit elkaar gegaan. De socialistische bond vreesde dat de extra flexibiliteit structureel behouden zou worden. Maar de eerste minister en zijn vicepremiers waren daar niet mee gediend. Ze gaven de sociale partners tot vrijdag om nog een akkoord uit te werken, wat hen nu op de valreep is gelukt. Ook nu stappen de socialistische vakbonden ABVV en FGTB niet mee in het akkoord, de christelijke vakbond ACV en liberale vakbond ACLVB wel.

Unizo reageert alvast tevreden. “Vooral over de maatregel voor studenten zijn wij zeer tevreden”, klinkt het bij topman Danny Van Assche. “Studenten die het hele jaar werken kunnen nu extra ingezet worden zonder dat ze in de problemen komen met hun vaste studentenjob. Ook over het algemeen zijn wij zeer tevreden. De problemen met personeelsuitval zijn nog niet opgelost, maar alle beetjes helpen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten