Vijfde keer, goede keer? Wetsvoorstel pleit voor vijf herkansingen voor wie aan politie-examen deelneemt

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Kandidaat-politieagenten moeten voortaan vijf kansen krijgen om door het ­ingangsexamen te geraken, vindt Vooruit. Wie vandaag drie keer ‘buist’, mag nooit nog aan de selectieproeven deelnemen.

Werner Rommers

De politie in ons land zoekt massaal nieuwe politieagenten. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hoopt elk jaar minstens 1.600 nieuwe agenten te vinden. Een lastige klus, wegens een erg krappe arbeidsmarkt. Vandaar het voorstel van Vooruit-Kamerlid Bert Moyaers om kandidaten voortaan vijf kansen te geven om door de selectieprocedure te geraken die toegang geeft tot de opleiding van politie-inspecteur.

“We denken aan mensen die als jonge schoolverlaters enkele keren vruchteloos aan het politie-examen deelnamen, waarna ze na drie mislukte pogingen definitief uitgesloten worden. Vaak gaat het echter om mensen die op die jonge leeftijd nog onvoldoende ervaring en maturiteit hadden”, aldus Moyaers.

Hij wil deze kandidaten na een wachtperiode van vijf jaar opnieuw twee kansen geven. “In die vijf jaar hebben deze mensen ongetwijfeld elders waardevolle werk- en levenservaring opgedaan, waardoor het selectie-examen deze keer mogelijk wél een haalbare kaart is.” Nog volgens Moyaers is vijf kansen de logica zelve, omdat je bij justitie ook vijf kansen krijgt om het tot magistraat te schoppen.

 

 ©  DVH

Politievakbond VSOA is niet tegen het voorstel, “maar ergens moet er een maximum zijn, om te vermijden dat de capaciteit van het selectie-examen te zwaar onder druk wordt gezet door kandidaten die maar blijven proberen”, aldus Vincent Houssin.

Hij beklemtoont overigens dat er recent een volledig nieuwe selectieprocedure tot stand is gekomen. “Omdat die nieuw is, is voor iedereen de teller van het aantal niet-geslaagde pogingen weer op 0 gezet.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten