Open VLD wil overal elektronisch stemmen bij lokale verkiezingen in 2030

 

 ©  BELGA

Als het van Open VLD afhangt, moet er bij de lokale verkiezingen van 2030 in heel Vlaanderen elektronisch worden gestemd. Tegelijk willen de Vlaamse liberalen dat vaker een beroep wordt gedaan op ambtenaren om de stembureaus te bemannen en dat de vergoeding voor wie de stem- en telbureaus bemant, stevig wordt opgekrikt. Dat staat in een conceptnota die Vlaams parlementslid Tom Ongena heeft klaargestoomd.

mtmBron: BELGA

De bevoegde commissie in het Vlaams Parlement buigt zich dinsdag over conceptnota’s van meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V. Daarin doen ze voorstellen om de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen te verbeteren.

De eerstvolgende lokale verkiezingen staan in 2024 geprogrammeerd. Voor Open VLD moet het mogelijk worden op termijn in heel Vlaanderen elektronisch te stemmen. Bij de verkiezingen in 2018 werd er in 156 gemeenten digitaal gestemd, waardoor 61,5 procent van de kiezers hun stem via een stemcomputer kon uitbrengen.

Een dergelijk hybride systeem van stemmen met potlood en papier in de ene helft van de gemeenten en via stemcomputers in de andere helft, verhoogt volgens Ongena de complexiteit van de verkiezingsorganisatie aanzienlijk. Een verdere digitalisering zal leiden tot de afslanking van de regelgeving, een duidelijke en uniforme communicatie naar alle betrokkenen en een kleinere inzet van burgers aangezien telbureaus overbodig worden, voert hij aan.

Wel moet voor de liberalen rekening gehouden worden met de gebruikstermijn van de huidige stemcomputers, die in 2027 afloopt. Het is daarom weinig zinvol om voor de verkiezingen van 2024 nog massaal nieuwe stemcomputers van de huidige generatie aan te schaffen. Voor de lokale verkiezingen van 2030 zullen er immers hoe dan ook nieuwe computers nodig zijn. Voor Open Vld is dat het ideale moment om over te schakelen naar een volledig elektronische stemming in alle Vlaamse gemeenten.

Wat de bemanning van de bureaus betreft, stipte het Agentschap Binnenlands Bestuur al aan dat het steeds moeilijk wordt de stem- en telbureaus tijdig samen te stellen, en dat steeds dezelfde mensen worden opgeroepen. “Om daaraan tegemoet te komen vraag ik om vaker een beroep te doen op ambtenaren: zij moeten systematischer ingeschakeld worden als bij- en voorzitter”, aldus Ongena.

Vergoeding voor- en bijzitters

Tegelijk moet volgens hem de vergoeding voor de voor- en bijzitters van de stem- en telbureaus opgetrokken worden. Momenteel bedraagt die vergoeding 19 euro in de steden en gemeenten waar met potlood en papier gestemd wordt en 27 euro als er elektronisch gestemd wordt. Ongena wil de vergoeding optrekken naar 50 euro. Hij wil ook dat je kan gaan stemmen in een bureau naar keuze in je gemeente en dat de resultaten per stembureau worden bekendgemaakt.

Het liberale parlementslid wil ook dat de verbodsbepalingen voor verkiezingspropaganda opnieuw tegen het licht worden gehouden, omdat die door de komst van internet en sociale media achterhaald zouden zijn. “Vandaag is het mogelijk een grootse audiovisuele mediacampagne via de online kanalen te voeren, maar mag een spot op de lokale radio niet. De verbodsbepalingen zouden geactualiseerd moeten worden zodat een moderne inzet van campagnemiddelen mogelijk is”, luidt het.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten