Recordaantal quarantaines in het onderwijs: Gent wil “dringend” wijziging van strategie”

Themabeeld 

Themabeeld ©  DBA

Het huidige quarantainebeleid voor scholen is niet langer houdbaar. Dat vindt het Gentse stadsbestuur. De CLB’s hebben de voorbije 2 dagen ruim 100 klassen in quarantaine geplaatst, bovenop de zowat 55 klassen die vorige week al waren gesloten. “Als het zo doorgaat, zitten er straks meer leerlingen thuis dan op school”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). De schepen wil voortaan enkel quarantaine voor leerlingen die positief testen en geen quarantaine meer voor kinderen die corona al hebben doorgemaakt of die volledig gevaccineerd zijn en niet positief testen.

jvhBron: BELGA

In totaal kunnen zowat 4.700 leerlingen niet naar school door de huidige quarantainestrategie in het onderwijs. Daarbovenop komen de quarantaines uit de privésfeer van kinderen en leerkrachten. Dat zorgt voor uitdagende thuissituaties bij heel wat ouders en mentale moeilijkheden en leerachterstand bij kinderen. “We hebben het over weken afstandsonderwijs, waarvan we weten dat het in het basisonderwijs voor velen moeilijk ligt.”

In het Gentse onderwijs moeten klassen in quarantaine aan een tempo dat tijdens geen enkele voorgaande coronagolf werd opgetekend. Nochtans zijn in veel klassen binnenkort de leerlingen die corona al hebben doorgemaakt in de meerderheid en zijn steeds meer kinderen gevaccineerd. Toch moeten, zolang in hun klas vier leerlingen positief testen, ook die leerlingen in quarantaine. “Er is nood aan een andere strategie, die inzet op maatregelen voor positief geteste en zieke leerlingen”, klinkt het.

De huidige noodremprocedure is te streng voor leerkrachten én leerlingen die corona doormaakten of die gevaccineerd zijn, klinkt het in Gent, en wordt soms ingeroepen omdat er onvoldoende tijd is voor contacttracing. “De noodrem wordt alleen in de onderwijs en opvang gehanteerd. De andere sectoren kennen die strenge maatregel niet”, merkt Decruynaere op. “Ze fnuikt het leerrecht van heel wat kinderen die nodeloos thuis worden gezet, soms zelf meerdere keren.”

Ze vraagt dat de hogere overheden de quarantainestrategie aanpassen. “De situatie is niet meer uit te leggen gezien de maatregelen in de rest van de samenleving en de impact op het welbevinden en de leerachterstand”, aldus de onderwijsschepen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten