Experts van Europese Commissie gekant tegen groen label voor kernenergie en gas

Themabeeld 

Themabeeld ©  REUTERS

Een belangrijke adviesgroep van de Europese Commissie is het niet eens met haar voornemen om investeringen in kernenergie en aardgas onder bepaalde voorwaarden een groen label te geven, zo blijkt uit het advies van het platform.

jvhBron: BELGA

“Kernenergie maakt deel uit van de energietransitie, en de uitstoot van broeikasgassen is bijna onbestaande, maar dat maakt er geen groene of duurzame activiteit van voor de doeleinden van de taxonomie”, zo staat in het rapport dat het Platform voor Duurzame Ontwikkeling heeft ingediend bij de Commissie. 

De experts wijzen erop dat de nieuwe centrales die voor 2045 vergund zouden worden te laat komen om bij te dragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Bovendien stroken het beheer van het kernafval en de risico’s op incidenten niet met de doelstelling van de taxonomie om geen significante schade aan het milieu aan te richten, klinkt het. 

Wat fossiel gas betreft, erkennen de experts de rol die de energiebron “in bepaalde omstandigheden” kan spelen in de energietransitie, voor zover dat is gekoppeld aan een hoog ambitieniveau inzake de productie van hernieuwbare energie en de opslag van elektriciteit. Maar de criteria in de plannen van de Commissie garanderen niet voldoende resultaten, menen de experts. 

Het Platform bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de academische wereld, de financiële sector, de industrie en ngo’s. Ze moeten de Commissie van expertise voorzien bij de ontwikkeling van de zogenaamde taxonomie, het classificatiesysteem van activiteiten dat private investeerders richting groene investeringen moet leiden en zo moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU. 

Binnen dat kader had de Commissie voor Nieuwjaar haar voornemen bekendgemaakt om kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden toe te voegen aan de lijst van investeringen die een groen label kunnen krijgen. Het plan stuitte de voorbije weken op weerstand bij een aantal lidstaten. Sommige hoofdsteden zijn gekant tegen de opname van één of de twee energiebronnen. België diende geen opmerkingen in. Ons land zal zijn standpunt bepalen eenmaal de Commissie een beslissing zal nemen. 

Dat zal gebeuren in de vorm van een gedelegeerde handeling, een soort uitvoeringsbesluit dat nadien enkel nog geblokkeerd kan worden indien een meerderheid in het Europees Parlement of minstens 20 van de 27 lidstaten bezwaar aantekenen. Een woordvoerder van de Commissie stelde maandag dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie alle reacties analyseert en zo snel mogelijk een beslissing zal nemen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten