Werken aan Dommel moeten Noord-Limburg wapenen tegen overstromingen en droogte

Werken aan rivier De Dommel moet wateroverlast én droogte aanpakken in Noord-Limburg. © TV Limburg

Pelt/Lommel/Peer/Hechtel-Eksel -

Maar liefst 46 acties liggen op tafel om het stroomgebied van de Dommel te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering, zoals wateroverlast en droogte.

Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij werd maandag het eerste Limburgse riviercontract ondertekend door 18 partners, waaronder de gemeenten in het stroomgebied in Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. Daar ging een participatietraject van twee jaar aan vooraf waarbij naast lokale natuurverenigingen en -beheerders, lokale besturen, middenveldorganisaties ook gewone burgers aanbevelingen konden doen. “De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de recente overstromingen tonen duidelijk dat er heel wat werk aan de winkel is als het gaat over een klimaatbestendig waterbeheer. Daarom dat we in aanloop de participatie ruim hebben opengetrokken. Het resultaat zijn maar liefst 46 acties die zich toespitsen op het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar ook inzetten op een verhoogde waterkwaliteit en beleving”, schetst Katrien Smet, woordvoerder van de VMM. “Deze acties beperken zich immers niet alleen tot de waterlopen, maar richten zich op het hele stroomgebied van de Dommel dat loopt door Peer, Pelt, Hechtel-Eksel en Lommel. Het gaat over concrete infrastructuurwerken, maar ook over sensibilisering, educatie en studiewerk. Een aantal ingrepen wordt nu al uitgevoerd.”   

Dieper wachtbekken

Heel wat infrastructurele ingrepen situeren zich in Pelt. “Misschien omdat we onlangs ook het meeste wateroverlast hebben gekend”, stelt burgemeester Frank Smeets (CD&V). “Een belangrijke ingreep is de verhoging met een halve meter van het wachtbekken. Dan zou de opvangcapaciteit van 175 worden opgetrokken naar 275 miljoen liter water waardoor het overstromingsrisico aanzienlijk afneemt. Daarnaast bekijken we om in het Vondersbroek, de omgeving van het zwembad, een overstromingsgebied in een parkomgeving in te richten. In het Neerpeltse centrum zullen de bruggen aan de Koning Albertlaan en de Pastorijstraat worden verbreed om een grotere doorstroom aan te kunnen. En op het vlak van beleving willen we achter het oude gemeentehuis de Dommel integreren bij de herinrichting van het Kerkplein.”

In alle betrokken gemeenten is ontharding een belangrijk sleutelwoord. “In Pelt zullen we hiermee bijvoorbeeld rekening moeten houden bij de herinrichting van het Marktplein en het Kerkplein in Neerpelt. Nu zijn dat harde oppervlaktes waarover regenwater rechtstreeks in de Dommel loopt. Ook waar het kan moeten we de waterstroom vertragen. In de Dommelvalei in de omgeving van de Wedelse Molen waar de Dommel Pelt binnenkomt, bereidt Natuurpunt momenteel een hermeandering voor zoals die eerder ook al werd uitgevoerd in het Hageven.”

Timing

Een concrete timing voor heel wat initiatieven is er nog niet, maar het is zeker niet de bedoeling om zaken op de lange baan te schuiven. “Binnen dit en vijf jaar moet alles gerealiseerd zijn”, stelt Katrien Smet. “Natuurlijk bij infrastructuurwerken komen vergunningen kijken, aannemers moeten worden aangesteld en bij de realisatie moet het weer meezitten. Dat zijn factoren die we nu moeilijk kunnen inschatten. Onderweg zal ook duidelijk worden welke budgetten nodig zijn. Een belangrijke impuls hiervoor is de recente goedkeuring van het gebiedsgerichte project ‘Klimaatrobuust Stroomgebied van de Dommel’ door minister Demir, dit binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap. Op die manier komen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners voor de acties op het terrein.”

Een overzicht van de acties is te vind je hier
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten