Open VLD pleit voor flexi-jobs om personeelstekort in zorgsector aan te pakken

Themabeeld 

Themabeeld ©  Hollandse Hoogte / David Rozing

Open VLD pleit ervoor om ook in zorgsector flexi-jobs mogelijk te maken. Het is één van de voorstellen in het spoedplan van de Vlaamse liberalen om de acute personeelstekorten in de zorg aan te pakken.

jvhBron: BELGA

Verschillende sectoren hebben te kampen met grote tekorten aan arbeidskrachten. Ook in de zorgsector is er door de toenemende personeelsuitval op veel plaatsen sprake van een nijpend personeelstekort. “Als we niet dringend in actie komen, kunnen we straks niet alle bewoners van onze woonzorgcentra meer verzorgen en moeten meer en meer ziekenhuisbedden ongebruikt blijven”, zegt Open Vld-parlementslid Freya Saeys. 

Saeys heeft een spoedplan klaar om iets aan dat personeelstekort te doen. Zo wil zij graag flexijobs mogelijk maken in de zorgsector. Concreet zouden zowel verpleegkundigen, zorgkundigen als niet-medisch geschoolde mensen uren kunnen komen werken in een woonzorgcentrum. 

“De huidige regelgeving verbiedt echter flexi-jobs buiten de horecasector en de detailhandel”, stelt Saeys. “Door een uitbreiding naar de zorgsector kunnen we meer mensen inzetten op drukke momenten. Daardoor vermindert de werkdruk van het zorgpersoneel en verhoogt de zorgkwaliteit van de bewoners.” Omdat het gaat om een federale bevoegdheid pleit Saeys voor overleg met de federale overheid om de uitbreiding mogelijk te maken.

Een beetje naar het voorbeeld van het onderwijs, waar men mensen zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs wil inschakelen om leerkrachten te ontlasten, stelt Saeys ook voor om mensen zonder medisch diploma bepaade taken te laten overnemen van verpleeg- en zorgkundigen. Het gaat dan vooral om logistieke taken zoals tafels dekken, mensen helpen bij het eten, mensen begeleiden bij een toiletbezoek,...

Een andere maatregel doet ook wat denken aan de situatie in het onderwijs. Daar blijkt dat veel mensen met een pedagogisch diploma niet voor de klas staan. Ook veel verpleegkundigen zijn niet aan de slag in de zorg. “Vandaag zijn er in België maar liefst 20.000 verpleegkundigen die niet in de zorg werken. Dat is een onwaarschijnlijk groot aantal”, meent Saeys. 

“Om hierop in te spelen trekt het federale zorgpersoneelsfonds 48 miljoen euro uit om via een opleiding de kennis van die verpleegkundigen bij te werken en hen toe te leiden naar de zelfstandige thuisverpleegkunde. Vlaanderen zou een vergelijkbare oefening kunnen maken, uitgebreid naar verzorgenden en zorgkundigen”, legt de Open Vld-politica uit.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten