Edegem gaat Kerkplein, Oude-Godstraat en Doornstraat vernieuwen

Ook in Edegem en Wilrijk wordt de Doornstraat van drie naar twee rijvakken omgevormd. 

Ook in Edegem en Wilrijk wordt de Doornstraat van drie naar twee rijvakken omgevormd. © Filip Spoelders

Edegem -

N-VA Edegem geeft aan dat na de besparingsronde vanaf dit jaar meer investering in de gemeente mogelijk zijn. Het startte meteen de dossiers op om de heraanleg van drie straten voor te bereiden.

Filip Spoelders

De start van de werken is nog niet voor dit jaar maar de studie- en samenwerkingsovereenkomsten voor het Kerkplein, de Oude-Godstraat en de Doornstraat zijn goedgekeurd.

“In ons meerjarenplan stelden we voorop om tijdens de lopende bestuursperiodehet Kerkplein te vernieuwen vanaf 2024 en de voorbereidende studie op te starten voor deheraanleg van de Oude-Godstraat vanaf 2026. Voor beide dossiers werken we samen metWater-link en Aquafin omdat we in deze straten ook de waterhuishouding moetenvernieuwen en verbeteren. Het studiebureau is aangesteld en in het najaar van 2022 verwachten we de eerste onderzoeksresultaten”, legt schepen voor openbare werken Philippe Muyters (N-VA) uit.

Nieuwe rioleringen

In het verlengde van de Oude-Godstraat vernieuwde de Stad Mortsel recent de Edegemsestraat. “We sprongen niet mee op de kar. In tegenstelling tot de Edegemsestraat isde aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oude-Godstraat een deel van deoplossing om de kans op wateroverlast in deze regio van Edegem en Mortsel te verkleinen.Er wordt gedacht om overtollig hemelwater gecontroleerd af te leiden naar kasteeldomeinHof ter Linden. We willen voor dit belangrijk dossier tijd inlassen voor participatie met de bewoners, handelaars en rust- en verzorgingstehuis Immaculata.”

Naar twee rijvakken

Voor de Doornstraat plande Edegem aanvankelijk enkel onderhoudswerken. “Kontich besliste echter om op zijn grondgebied de drie rijvakken om te vormen tot een weg met twee rijvakken. Daarop hebben we net als Wilrijk beslist deze werken ook op ons grondgebied door te trekken. Gezien de verhuis van het recyclagepark naar de Doornstraat en de slechte staat van de weg zien we dit als een opportuniteit voor een intergemeentelijke samenwerking”, omschrijft burgemeester Koen Metsu (N-VA) het derde project.

Het studiebureau dat Kontich aanstelde, zal zijn opdracht nu uitbreiden naar de Doornstraat in Edegem en Wilrijk. “Die studieopdracht is dus al lopende. De uitvoering van de werken is gepland in 2023.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten