Economie wint fors bij hergebruik zonnepanelen en batterijen elektrische wagens

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Als Vlaanderen slim anticipeert op wat er binnenkort met pensioengerechtigde batterijen van elektrische wagens en zonnepanelen moet gebeuren, dan kan dat een flinke economische boost betekenen. Volgens een studie van het Steunpunt Circulaire Economie kan de ombouw van batterijen voor elektrische wagens tot thuisbatterijen de Vlaamse economie tot zes keer meer opbrengen tegen 2030 dan enkel de recyclage ervan.

mtmBron: BELGA

De groei van de markt voor elektrische wagens doet ook de vraag naar lithium en kobalt voor batterijen stijgen. Verwacht wordt dat de vraag naar dat soort materialen ook de komende decennia nog zal stijgen. Daarom is het nodig en nuttig om slim om te gaan met de materialen die er al in Vlaanderen zijn. 

Onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie hebben nu een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt voor batterijen van elektrische voertuigen en voor zonnepanelen.

Batterijen

Batterijen voor elektrische wagens kunnen bijvoorbeeld omgebouwd worden tot thuisbatterijen, maar dan zijn er ombouwfabrieken nodig.  Onderzoekers van VITO hebben becijferd dat zo’n ombouwindustrie in Vlaanderen tegen 2030 liefst 4 miljard euro extra economische waarde kan opleveren in vergelijking met een scenario waarbij batterijen enkel gerecycleerd worden.

Zonnepanelen

De komende twintig jaar gaan er ook veel zonnepanelen ‘op pensioen’. Voor zonnepanelen bestaan er nog geen echte ombouwoplossingen zoals bij de batterijen, maar het loont wel de moeite om de materialen te recycleren en te hergebruiken. Van het glas kan bijvoorbeeld nieuw glas gemaakt worden, op voorwaarde dat het glas in de zonnepanelen erg zuiver is. Onzuiver glas kan dan weer dienen als vervanger van zand in de bouw.

Uit onderzoek blijkt dat de recyclage best beredeneerd en fijnmazig gebeurt. Door bijvoorbeeld vooral het silicium te redden, is er winst op milieuvlak. In zonnepanelen zit ook zilver. Het zou zonde zijn om dat door te grove recyclage per ongeluk onder onze wegen te laten verdwijnen, is de redenering.

“Alle troeven in huis”

Volgens ministers Hilde Crevits (Innovatie) en Zuhal Demir (Omgeving) staat Vlaanderen al ver op het vlak van recyclage en is Vlaanderen niet van plan de circulaire boot te missen. “Vlaanderen heeft alvast alle nodige circulaire troeven in huis om mee te stappen in de wereldwijde concurrentiestrijd, wat zowel onze economie als het milieu zal baten”, zegt minister Crevits (CD&V). 

“Vlaanderen is vandaag al één van de Europese sterspelers inzake circulaire economie. Door vooruit te kijken en nu al na te denken over nieuwe toepassingen en hergebruik van materialen uit belangrijke energiebronnen van vandaag, zullen we ook in de toekomst minder afhankelijk zijn van de import van die materialen uit het buiteland”, vult minister Demir (N-VA) aan.

Aangeboden door onze partners