Tot 10.000 euro boete voor vogelvangers

(archiefbeeld) 

(archiefbeeld) ©  credit

Vijftien vogelhouders hebben zware boetes gekregen voor illegale praktijken, zoals het vangen van vogels met illegale tuigen. Dat meldt het Vlaams Departement Omgeving.

mtmBron: BELGA

De boetes - meer dan 53.000 euro in totaal - werden opgelegd door de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving. De hoogste boete liep op tot meer dan 9.600 euro.

Het ging om ernstige feiten, zoals het vangen van vogels met verboden tuigen zoals mistnetten of veerklemmen. Andere zwaren feiten waren bijvoorbeeld het houden van grote hoeveelheden ongeringde of frauduleus geringde vogels, het plegen van pootringfraude of het bezit van gifstoffen. Eén overtreder had een dierenwinkel. Bij twee vogelhouders was ook sprake van herhaling, wat leidt tot hogere boetes.

Inspecteurs van Natuurinspectie troffen niet reglementair geringde vinken, putters, ernstig bedreigde barmsijzen, zeldzame sijzen, kwetsbare kruisbekken en kneus of andere kwetsbare soorten zoals de patrijs of de ernstig bedreigde kramsvogel aan. Natuurinspectie trof soms ook grote hoeveelheden fazanten in gevangenschap aan, of spreeuwen die in de vrije natuur sterk in aantal achteruitgaan. 

Bij twee vogelhouders was er sprake van dierenleed. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschermde vogels met slechts één poot of verschillende dode vogels in kooien. In één geval ging het om een vogel die beide poten miste. 

Aan de basis van de boetes liggen pv’s opgesteld door de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die zijn overgemaakt aan het parket en vervolgens doorgestuurd naar de gewestelijke beboetingsentiteit.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten