Dave De Kock geeft enkel “schuldig verzuim” toe bij dood Dean (4): “Geen sprake van moord of ontvoering”

Met zijn hoofd meestal naar beneden gericht en geen zin om zelf het woord te nemen. Zo verscheen Dave De Kock (34) in Amsterdam voor de rechtbank om zich te verzetten tegen zijn overlevering naar ons land. De zitting maakte wel veel duidelijk. Het Belgische gerecht gaat ervan uit dat de kleine Dean (4) in Sint-Niklaas of Sint-Gillis-Waas moet zijn omgebracht. De Kock zelf ontkent de moord of ontvoering. “Hij kan hoogstens berecht worden voor het achterwege laten van hulp”, pleitte zijn advocaat.

Marc Klifman in Amsterdam

Alleen in een kamer met grijswitte muren in de gevangenis van Middelburg. Met een camera naar zijn gezicht gericht. Zo volgde Dave De Kock (34) dinsdagochtend via een videoverbinding zijn zitting voor de Amsterdamse rechtbank, die over zijn eventuele overlevering naar ons land moet beslissen. De verdachte van de moord en ontvoering van de kleine Dean (4) uit Sint-Gillis-Waas was gekleed in een zwarte trui en zijn gezicht zat verstopt achter een mondmasker.

“U bent meneer Dave Patrick De Kock?”, wilde de rechter van hem weten. “Ja, dat klopt”, antwoordde hij meermaals. Rustig, gedecideerd. Maar met weinig zin om veel zelf het woord te nemen. Hij maakte soms een nerveuze indruk, met zijn hoofd naar beneden gericht en de handen in elkaar gevouwen.

“U moet goed opletten vandaag”, sprak de rechter hem toe. “We behanden hier vandaag het verzoek van de Belgische autoriteiten die u willen overleveren in verband met de verdenking dat u vanuit Sint-Niklaas een vierjarig jongetje heeft ontvoerd en vervolgens heeft vermoord. Het jongetje is in Nederland aangetroffen. De overleveringskamer oordeelt niet over deze verdenking. Enkel of het verzoek voldoet aan de eisen die daaraan gelden. U bent niet tot antwoorden verplicht.”

Vervolgens nam Michael Yap, de advocaat van Dave De Kock, het woord. Hij maakte onmiddellijk duidelijk dat zijn Vlaamse cliënt zich ten stelligste verzet tegen een overlevering naar ons land. Zeer opvallend: op de zitting bleek uit het Europees aanhoudingsbevel vanuit ons land dat het gerecht bij ons ervan uitgaat dat de kleine Dean wel degelijk op Belgisch grondgebied om het leven kwam. De Belgische autoriteiten gaan ervan uit dat de feiten op het appartement van Dave De Kock en zijn 25-jarige vriendin R.W. moeten zijn gebeurd.

Doodsoorzaak nog steeds onduidelijk

Maar advocaat Yap ziet de feiten heel anders. “Voor mijn cliënt staat het centraal dat er geen sprake van kinderontvoering kan zijn”, zei hij tijdens zijn betoog. “Mijn cliënt is in het voortraject geconfronteerd met een tijdslijn door de Nederlandse recherche. Daar is de stelling en conclusie dat mijn cliënt niet kan worden aangemerkt voor strafbare feiten. Hooguit kan hij berecht worden voor het achterwege laten van hulp.”

Schuldig verzuim dus. Dat is het enige wat Dave De Kock vandaag over de feiten blijkbaar wil toegeven. Geen moord of ontvoering. Hoe het kleutertje dan precies om het leven kwam, is echter nog steeds niet duidelijk. Daarover werden ook geen details gegeven op de zitting voor de Amsterdamse rechtbank.

Advocaat Yap is van mening dat Dave De Kock wel degelijk in Nederland moet worden berecht. Hij pleitte uitvoerig dat de omstandigheden in de Belgische gevangenissen, en met name die in Dendermonde, “mensonwaardig” zijn. Hij verwees daarvoor expliciet naar bepaalde rapporten en ook uitspraken van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Uit verslagen blijkt dat er sprake is van structurele overbevolking. De gezondheidszorg blijkt er ook ondermaats. De psychiater is er met pensioen gegaan en tot op heden is er geen vervanger voor hem aangesteld.”

Medische hulp

Dave De Kock hoorde het allemaal aan, met zijn hoofd nog steeds naar beneden gericht. Volgens zijn advocaat heeft hij ook medische hulp nodig. Die zou hij wel krijgen in de gevangenis van Middelburg. Wat de klachten precies zijn, werd op de zitting niet duidelijk. Maar de Nederlandse officier van Justitie verweerde zich door te stellen dat hij de laatste maanden hoogstens antidepressiva slikt, maar dat er geen sprake is van “acute zorg” voor Dave De Kock.

Over de gevangenisomstandigheden in ons land zei de officier van Justitie ook dat hij van de onderzoeksrechter in Dendermonde maandag nog de bevestiging kreeg dat er wel degelijk aan de juiste garanties zal worden voldaan. Hij zei dat er ook geen reden is voor Dave De Kock om te vrezen dat hij geen eerlijk proces in ons land zou krijgen.

Dave De Kock kreeg van de rechtbank op het einde van de zitting ook nog eens de kans om zelf het woord te nemen. Hij kreeg het laatste woord. “Maar ik heb er niets aan toe te voegen eigenlijk”, antwoordde hij. “Ik volg mijn raadsman.”

Rechter: “Dat is het laatste wat u ons wilt vertellen?”De Kock: “Ja, inderdaad.”

De rechtbank gaat zich nu beraden over de eventuele overlevering. Op 22 februari volgt een uitspraak.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten