Enkel bij zéér specifieke misdrijven

Alles ligt in handen van de kamer van inbeschuldigingstelling. Als die het dossier doorverwijst, is een assisen­proces onvermijdelijk. Het zou pas de vierde keer zijn in de naoorlogse geschiedenis dat een drukpersmisdrijf daar belandt.

Aangeboden door onze partners