Melikan Kucam en partner krijgen zes maanden met uitstel voor domicilie- en uitkeringsfraude

Melikan Kucam 

Melikan Kucam ©  BELGA

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vrijdag voormalig N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam en zijn partner schuldig bevonden aan sociale fraude. De vrouw ontving uitkeringen voor een alleenstaande, maar woonde volgens het openbaar ministerie in de praktijk wel samen met Kucam. De twee kregen zes maanden met uitstel en een boete van 4.800 euro. Er wordt voor beiden ook 5.000 euro verbeurdverklaard.

jvhBron: BELGA

Het dossier werd opgestart tijdens het onderzoek naar de fraude met visa, een dossier dat in Antwerpen voor het hof van beroep wordt gevoerd. Tijdens het onderzoek bleek dat het koppel, dat al 20 jaar samen was maar nooit trouwde, op andere adressen gedomicilieerd stond. Op die manier ontving de partner van Kucam verschillende uitkeringen als alleenstaande, terwijl ze volgens het onderzoek gewoon samenwoonde met haar partner.

De rechtbank meent dat de feiten bewezen zijn voor de periode van 30 april 2015 tot en met 15 januari 2019. Het gaat onder andere om kindergeld, werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen van het RIZIV. VUTG en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds stelden zich burgerlijke partij. VUTG kreeg een schadevergoeding van 7.932,45 euro toegewezen, het Vlaams Neutraal Ziekenfonds kreeg 9.523,80 euro toegewezen.

De verdediging meende dat de twee een latrelatie hadden en vroeg de vrijspraak. “We ontkennen niet dat de twee een relatie hebben”, zegt meester Frédéric Thiebaut, die optreedt voor mevrouw Y. “Maar ze hebben nooit samengewoond. Hoe zij hun privéleven organiseren, is hun zaak. Dit gezin is in een storm terechtgekomen door dat grote dossier, sindsdien worden ze door elke mogelijke instantie geviseerd.”

Kucam noch zijn partner waren aanwezig voor het vonnis, dus het is niet geweten of zij beroep overwegen tegen dit vonnis. In het dossier naar de fraude met visa in Antwerpen is de beroepsprocedure opgestart en zal op 1 april worden gepleit.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten