Van “te veel druk” tot “niemand wil mij aannemen”: deze Vlamingen leggen uit waarom ze niet werken

De werkzaamheidsgraad in ons land moet naar 80 procent. Er zijn veel jobs, er is te weinig werkvolk en we hebben een ‘leger werklozen’ dat niets om handen heeft. Wij spraken met drie mensen uit dat ‘leger’ en vroegen hen waarom zij niet werken.

Hoofdpunten