Di Rupo vraagt meer Europese aandacht voor regio’s

 

 ©  BELGA

Op de Europese top van regio’s en steden, die nog tot vandaag/vrijdag plaatsvindt in Marseille, heeft Waals minister-president Elio Di Rupo donderdag opnieuw gepleit voor “meer aandacht voor regionale parameters bij de uitwerking van Europees beleid”.

ltoBron: BELGA

Het Europees Comité van de Regio’s organiseert om de twee jaar zijn eigen top. Dit jaar organiseert Frankrijk die ontmoeting. Tijdens een debat over het cohesie- en relancebeleid zei Elio Di Rupo dat de nationale indicatoren waarop Europese programma’s gebaseerd zijn te weinig rekening houden met regionale verschillen.

“Neem nu het voorbeeld van de faciliteit voor herstel en veerkracht (de kern van het Europees herstelbeleid post-corona, red.). Daar werkt de EU uitsluitend met nationale parameters. Maar zelfs in een land dat het goed doet, kunnen regio’s het moeilijk hebben. Dat is met name het geval voor Wallonië”, legde Di Rupo uit. Wallonië werd midscheeps getroffen door de coronacrisis en kreeg in juli vorig jaar dan ook nog eens te maken met verwoestende overstromingen, illustreerde hij.

Wallonië slachtoffer

“Als enkel van de logica van een nationale indicator op basis van het bbp per capita wordt uitgegaan, kan Wallonië het slachtoffer worden van de kleinere Belgische enveloppe, terwijl zijn economie het vele malen zwaarder te verduren heeft dan die van andere regio’s in België.” Daarom pleit Di Rupo ervoor dat Europese financiële middelen in de eerste plaats naar de regio’s gaan die er de meeste nood aan hebben.

“Door met regionale indicatoren te werken, zou de realiteit van elke regio meer in rekening kunnen worden gebracht en kan een beter antwoord geboden worden aan de economische uitdagingen waar ze voor staan. De Europese Commissie zou er baat bij hebben rechtstreekse relaties met de regio’s te onderhouden, zodat hun reële noden beter in overweging kunnen worden genomen”, zei Di Rupo nog.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten