CD&V wil ‘spoedpsycholoog’ voor jongeren en levert kritiek op eigen minister Beke

 

 ©  Kris Van Exel

Een spoedpsycholoog voor jongeren die met acute psychische problemen zitten. Het is iets dat er volgens CD&V-parlementslid Vera Jans dringend moet komen. “Als je kind op zaterdagnamiddag psychotisch is of suicidaal, is er nu niets of niemand waar je terechtkunt of kom je op een wachtlijst terecht. Dat kan gewoon niet”, zegt de CD&V’ster, die zelf psycholoog van opleiding is. Haar aanklacht is meteen ook kritiek op de eigen minister van Welzijn Wouter Beke. Die heeft voor alle bevoegde diensten wel extra geld uitgetrokken, “maar geld is niet langer de enige oplossing”.

Farid El Mabrouk

“Wie een gebroken arm heeft, wordt binnen het uur op de spoed geholpen. Maar voor mentale problemen kan je niet eens naar de spoed rijden, laat staan dat je snel vakkundig wordt geholpen. Dat kan niet, een gebroken arm is even dringend als een gebroken hart”, zegt Vera Jans.

De CD&V’ster schreef daarom een conceptnota met daarin het voorstel om een spoedpsycholoog in het leven te roepen. Die psychologen moeten er overal in Vlaanderen in de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) komen en 24 uur op 24 klaarstaan wanneer zich kinderen of jongeren met dringende problemen aandienen. Voor een eerste gesprek en om de eerste dringende noden te lenigen. “Bij dringende noden moet er gewoon iemand klaarstaan. De structuren zijn en er is de laatste jaren ook extra geld in de sector gepompt.”

Volgens het Kinderrechtencommissariaat kampt 1 op de 5 jongeren met psychologische problemen. Dat is overigens niet alleen in Vlaanderen, maar in veel westerse landen zo. De coronapandemie heeft dat er met de lockdowns en een gebrek aan sociaal contact zeker niet beter op gemaakt, integendeel. Het zorgt er allemaal voor dat de geestelijke gezondheidszorg verdrinkt. Vorig jaar stonden er maar liefst 23.000 minderjarigen op een wachtlijst. En ook uit een recente reportage van Pano op Eén bleek dat de sector het niet gebolwerkt krijgt. Jongeren moeten gemiddeld 200 dagen wachten vooraleer ze geholpen worden, al is dat zelfs nog een optimistische inschatting. Sommige CGG’s hebben het over één tot twee jaar.

LEES OOK.Kinder- en jeugdpsychiaters “hebben al een jaar het gevoel te roepen in de woestijn”

Vera Jans. 

Vera Jans. ©  Luc Daelemans

Voor CD&V moet daar snel verandering in komen. Volgens Vera Jans zal er wel extra geld en personeel nodig zijn, maar is dat al lang niet meer het belangrijkste. Het zit allemaal veel te ingewikkeld in elkaar, vindt de CD&V’ster. “Je hebt crisisteams, ambulante teams, de Jongeren Adviescentra, de consulenten van het Agentschap Opgroeien, de Vertrouwenscentra kindermishandeling, de crisishulp voor kwetsbare gezinnen, de centra tegen verslaving en de verschillende hulplijnen. Zo goed als iedereen heeft ook extra middelen gekregen, maar dat is dus duidelijk niet genoeg”, dixit Jans, die erop wijst dat alleen experten door het bos de bomen nog zien. Ouders die een oplossing zoeken voor hun kind, weten totaal niet waar ze moeten aankloppen. “Met één klik zou je moeten weten bij wie je terechtkunt voor welk probleem”.

Volgens Jans moet de sector ook meer aandacht besteden aan de hulpverlening en minder aan administratie. “Alle problemen in kaart brengen en registreren, zal wel zijn nut hebben, maar wat winnen we daarbij indien de meest dringende problemen niet worden opgelost? Maar dat lijkt allemaal te simpel. Het moet blijkbaar allemaal ingewikkeld zijn.”

Forse kritiek op de sector, maar vooral ook een felle uithaal naar de eigen minister en provinciegenoot Wouter Beke. “Hij doet zijn best en trekt ook extra geld uit, maar dat is duidelijk niet voldoende. Het moet anders, met als basisprincipe dat het niet kan dat je nergens terecht kunt voor dringende psychologische hulp.”

Steun voor voorstel

In een reactie wijst het kabinet-Beke erop dat het het voorstel van Vera Jans voor spoedpsychologen steunt. “Jongeren moeten op een eenvoudige manier hulp kunnen vinden. Er is tijdens de coronacrisis bijkomend geïnvesteerd in alle soorten hulp voor jongeren, maar het is belangrijk dat de afstemming tussen alle actoren goed kan verlopen. Te vaak horen we dat die afstemming tekortschiet, en dat gezinnen nergens terecht kunnen. We moeten samen met alle actoren zoeken hoe dat beter kan. We gaan akkoord dat enkel extra middelen dit probleem niet zal oplossen.”

Maar Beke wijst ook op de verantwoordelijkheid van de CGG’s in crisissituaties. “Ze spelen hier nu al een rol, in samenwerking met andere zorgactoren in hun regio. Maar ook hier stelt zich de vraag: vinden jongeren hulp als ze die dringend nodig hebben? Hoe kan onze zorg meer proactief en laagdrempelig beschikbaar zijn in die situaties? We vinden in elk geval ook dat het niet aanvaardbaar is dat iemand met dringende psychische noden door de spoed naar huis gestuurd wordt zonder hulp. De situatie is meestal wel genuanceerder, maar we moeten toch met z’n allen vaststellen dat mensen het zo aanvoelen en dat is niet ok. Dat is een werkpunt, voor het beleid en voor de zorg zelf.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten