Sterrebos aan Gentse universiteit wordt niet gekapt, minister Demir weigert vergunning

 ©  fvv

De Universiteit Gent krijgt geen omgevingsvergunning om het Sterrebos van 4.100 vierkante meter te kappen om een studentenhome te bouwen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft zondag de omgevingsvergunning in beroep geweigerd. “In tijden waar onderzoekers aantonen dat stedelijke bossen zeer waardevol zijn in de strijd tegen klimaatverandering kan een universiteit een voortrekkersrol spelen, zeker als het gaat om een waardevol gebied waarvoor mogelijk alternatieven zijn”, zegt de minister.

jvh, sd

De vergunning voor de ontbossing werd afgeleverd door de provincie Oost-Vlaanderen op 29 juli 2021, maar er kwam een beroep door het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Bos+, vzw Bescherm de Bomen en een aantal private personen. Het Agentschap Natuur en Bos was het niet eens met het standpunt van de UGent dat alle alternatieven voldoende bestudeerd zijn. De omgevingsvergunning kreeg van hen daarom een negatief advies, omdat de ontbossing vermijdbare schade zou toebrengen. Het agentschap ging in beroep, nadat werd voorbijgegaan aan zijn advies. De stad Gent gaf geen advies, de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie adviseerde ongunstig.

Minister Demir heeft de vergunning nu geweigerd. De aanvrager toont volgens haar niet aan dat er geen alternatieven zijn op locaties zonder of met weinig natuurwaarde. Ook de mogelijke schade op het aanpalend zeer waardevol hooiland moest in rekening worden gebracht, wat niet is gebeurd. “Er is dus wel degelijk sprake van vermijdbare natuurschade, zodat de natuurtoets niet wordt doorstaan. Het te ontbossen gebied is immers opgenomen in de biologische waarderingskaart van zowel stad Gent als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en is dus waardevol, waardoor het voorzorgsbeginsel gehanteerd moet worden”, aldus Demir. In de bezwaarschriften werd ook gewezen op de schaarse bosoppervlakte en groenvoorziening in de omgeving, waardoor de lokale ruimtelijke draagkracht in het gedrang wordt gebracht.

De UGent vroeg de vergunning aan in het kader van een grotere herinrichting van hun Campus Sterre, de wetenschapscampus van UGent waar de geologen, geografen, fysici en chemici worden opgeleid. In de aanvraag was een resem aan maatregelen opgenomen, zoals de herinrichting van laboratoria, het plaatsen van warmtepompen, de opslag van gevaarlijke stoffen voor de labo’s en het inrichten van parkeerplaatsen. Daarnaast was voorzag de aanvraag in de boskap voor het bouwen van een nieuwe studentenhome. Enkel die boskap kreeg geen omgevingsvergunning, de rest van het project wel.

Rector: “Huisvesting blijft belangrijk aandachtspunt”

Rector Rik Van De Walle van UGent zegt akte te nemen van deze beslissing. “Kwaliteitsvolle en betaalbare huisvestingsmogelijkheden creëren voor onze studenten is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de UGent. Daarom dienden we de vergunningsaanvraag in, en onderbouwden we die stevig. Hierbij besteedden we heel wat aandacht aan duurzaamheidsaspecten. Uiteraard wisten we dat er ook tegenargumenten waren, die hebben we steeds erkend.”

“Vandaag nemen we akte van de beslissing van de minister om de omgevingsvergunning niet toe te kennen. We schikken ons naar deze beslissing. Ik maak van de gelegenheid gebruik om nogmaals te pleiten voor een gezamenlijke aanpak van het studentenhuisvestingsprobleem: alleen wanneer de Vlaamse overheid, lokale overheden, investeerders, de bouwsector en hogeronderwijsinstellingen elkaar vinden, kunnen we samen voldoende studentenhuisvesting creëren voor onze huidige en toekomstige studenten.”

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt