Stookolieleveranciers slaken noodkreet: “Trek zelf niet die 200 euro van je factuur af. Betaal ze integraal!”

© Het Nieuwsblad

De brandstofhandelaars doen een noodoproep. “Veel klanten trekken zelf al 200 euro af van de factuur voor de levering van hun stookolie. Maar dat mag niet. Later zullen ze van de overheid wel die cheque van 200 euro krijgen. Nu moeten ze de factuur volledig betalen.”

Paul Demeyer

Johan Mattart, voorzitter van Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, zegt dat hij constant telefoons krijgt van brandstofhandelaars over onvolledig betaalde facturen. “Klanten hebben bijvoorbeeld deze week hun stookolietank voor 1.000 euro laten vullen. Maar ze betalen die rekening niet volledig. Ze trekken er 200 euro van af en betalen dus maar 800 euro. Brandstofhandelaren zitten met de handen in het haar. Want nu moeten ze tijd uittrekken om die 200 euro achterstal toch betaald te krijgen. En als ze daar niet mee bezig zijn, beantwoorden ze telefoons over de cheque van 200 euro die de overheid heeft beloofd, terwijl de details daarover nog moeten worden uitgewerkt.”

LEES OOK.Akkoord over energiemaatregelen: dit verandert er voor jouw energiefactuur en aan de pomp

Waarover gaat het juist? Begin deze week kondigde de federale regering een verlaging af van de btw op elektriciteit en gas van 21 naar 6 procent. Voor elektriciteit ging die al in, voor gas gaat die in vanaf april. Op die manier wil de overheid de energiefactuur voor de bevolking enigszins betaalbaar houden.

Maar met die regeling blijft een groot deel van de bevolking nog “in de kou staan”. Want nog altijd een derde van de Vlamingen en de helft van de Walen verwarmen hun huizen met stookolie. Daar komt de stookolieleverancier nog aan huis om de tank te vullen. Maar ook de prijzen van de stookolie zijn geëxplodeerd de voorbije maanden. Om die groep te helpen, besliste de federale overheid een cheque van 200 euro toe te kennen per domicilie.

Modaliteiten

Johan Mattart zegt dat op dit moment de gesprekken over de modaliteiten voor de betaling van die cheque volop lopen. Hoogstwaarschijnlijk zal die betaling gebeuren via de centrale administratie van de overheid en niet via de brandstofleveranciers. “Maar nogmaals: het heeft geen zin je brandstofleverancier daarover te bellen. Pas volgende week komt daarover duidelijkheid.”

Mattart zegt dat het nu belangrijk is dat iedereen zijn factuur volledig betaalt. “Het heeft echt geen zin en het is ook wettelijk niet oké om zelf nu al 200 euro van de factuur af te trekken. Je zal allicht ook maar in aanmerking komen voor die cheque wanneer je kan bewijzen dat je je stookoliefactuur volledig hebt betaald. Dus nogmaals: alsjeblief betaal je factuur zoals je stookolieleverancier die heeft opgesteld. Je zal daarmee je cheque zeker niet mislopen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten