UGent-rector over grensoverschrijdend gedrag: “Ook in onze mand zitten rotte appels”

 

 ©  fvv

UGent-rector Rik Van de Walle verontschuldigt zich vrijdag uitdrukkelijk na een reeks gevallen van grensoverschrijdend gedrag die de voorbije weken in de media zijn verschenen. “Ja, ook in onze mand zitten rotte appels”, klinkt het. Zonder op concrete zaken in te gaan, erkent de rector dat een reeks gevallen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de universiteit niet juist zijn aangepakt.

Bron: BELGA

“Laten we erkennen dat het niet genoeg is geweest”, zegt Van de Walle over het tuchtbeleid dat wantoestanden moest voorkomen. Hij erkent ook schuld. “Laat mij, hier en nu, erkennen dat we op die vlakken soms gefaald hebben. Laat mij, hier en nu, verontschuldigingen aanbieden aan allen die we op die manier tekort hebben gedaan. Ondubbelzinnig.”

De UGent werd de voorbije weken geconfronteerd met een reeks bezwaarlijke getuigenissen. Zo was er een studente die benaderd werd door een doctoraatsstudent over het uitwisselen van examenvragen. Maar ook over professoren die hun macht misbruikten en andere wantoestanden, die onder meer ook in een Pano-reportage eerder deze week werden gedocumenteerd.

De universiteit beloofde eerder om vertrouwenspunten te stroomlijnen en tuchtprocedures te versnellen. De aanstelling van een dossierverantwoordelijke moet verhinderen dat studenten of academisch personeel van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer ze een klacht indienen.

“Alles welbeschouwd hebben we de voorbije jaren slechts maatregelen genomen binnen bestaande kaders. Kaders die we nauwelijks of niet in vraag stelden. Dat ligt niet aan de rotte appels. Het ligt aan ons, en zeer zeker ook aan mij”, zegt Van de Walle nog. De rector vraagt vrijdag de oprichting van een extern controle-orgaan om in de toekomst bij universitair personeel en studenten verantwoording af te dwingen.

Protestacties

Ook de syndicale onrust die eind vorig jaar ontstond na de aankondiging van een besparingsoefening, kwam ter sprake. De bonden verzetten zich onder meer tegen de zoektocht naar een nieuwe uitbater van twee UGent-kinderdagverblijven en tegen ingrepen in de studentenrestaurants. Maar na enkele betogingen en protestacties werden de acties op 10 maart abrupt stopgezet.

De universitaire leiding werkt aan een oefening om de begroting van de universiteit in evenwicht te brengen en wil zich toeleggen op de kerntaken van de academische instelling. “Als we onze begroting structureel in evenwicht willen houden, moeten we keuzes maken”, aldus de rector. “Doordachte keuzes met onze kerntaken als uitgangspunt.”

Maar de rector zegt dat bij de voorstelling van de kerntakennota overleg met de sociale partners is voorop gesteld. Vrijdag herhaalt hij dat alle deelaspecten van de nota “het reguliere advies- en besluitvormingsproces zouden doorlopen, met inbegrip van sociaal overleg.”

Extern tuchtorgaan

Het nieuwe, externe tuchtorgaan dat toezicht moet houden over de UGent “moet er snel komen”, zegt Van de Walle vrijdag ook. Tot voor kort hield de universiteit vol dat problemen met grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere tuchtfeiten beter aangepakt zouden worden, onder meer met de aanstelling van één dossierverantwoordelijke. Maar vrijdag wisselt rector Rik van de Walle het geweer van schouder en erkent hij dat het moeilijk is om kordaat op te treden wanneer universitaire leden over mekaar moeten oordelen. Van de Walle belooft de komst van een exter toezichtsorgaan dat toekomstige klachten “met volle bevoegdheid” kan onderzoeken.

“Er komt een onafhankelijk meldpunt”, zegt Van de Walle. “Onze tuchtraden, die feiten onderzoeken en finaal uitspraken doen, moeten samengesteld zijn uit externe mensen die niet verbonden zijn aan de Universiteit Gent. Ze moeten onafhankelijk en neutraal zijn. Op dit moment is dat niet het geval. Er zitten academici in en studenten. We stellen vast dat dat te intern is.” Van de Walle heeft de advies- en besluitvormingsorganen binnen de universiteit “zeer expliciet en in niet mis te verstane bewoording”, opgeroepen om op zeer korte termijn en met de hoogste prioriteit werk te maken van de oprichting van dat orgaan. Maar wanneer dat er komt, is vrijdag nog niet duidelijk.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten