We zijn voor het eerst weer gelukkiger sinds corona, maar voelen ons wel vaker bang

 ©  Frank Meurisse

Ons geluksniveau stijgt voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis twee jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek van professor Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de UGent.

Voor de eerste coronagolf was de gemiddelde geluksscore van de Belgen 6,7 op 10. Maar die score daalde, met als dieptepunt een 6,2 in december 2020. De laatste meting, uitgevoerd in januari en februari 2022 bij 1602 Belgen, toont een stijging naar 6,4 op 10.”

Maar niet iedereen wordt er gelukkiger op. Het zijn jongeren en zelfstandigen die aan de basis van de stijging liggen. De jongeren tussen de 18 en 34 jaar gingen van 5,8 op 10 in december 2020 naar 6,3 op 10 begin 2022. Bij de andere leeftijdsgroepen was de stijging amper merkbaar. De stijgende geluksscore van zelfstandigen is vooral te danken aan hun stijgende gevoel van autonomie en hun hogere werkgeluk.

Kanttekening: we ervaren minder positieve emoties en voelen we ons minder energiek. Volgens het geluksonderzoek hebben een aantal onderliggende factoren van ons mentaal welzijn een flinke deuk gekregen door de coronacrisis. En dus voelen de Belgen zich vaker bang dan voordien. In januari 2022 geeft 22 procent aan vaak tot altijd bang te zijn, tegenover elf procent vóór de uitbraak van het coronavirus. Ten slotte: de Vlamingen doen het in hun geluksscore merkelijk beter dan de Franstaligen. En dat is de eerste keer sinds het begin van het geluksonderzoek in 2017.

Aangeboden door onze partners