Het zou mogelijk de koudste in honderd jaar worden, maar de winter was helemaal niet wat we ervan verwacht hadden

Het is dertig jaar geleden dat een jaar nog zo stormachtig begon. 

Het is dertig jaar geleden dat een jaar nog zo stormachtig begon. © rtr

Vandaag, zondag, staat om 16.33 uur de zon loodrecht boven de evenaar. Het begin van de astronomische lente en dus het geschikte moment om terug te blikken op een winter die helemaal niet werd wat we ervan verwachtten.

Gunter Willekens

Hoofdpunten