Benoeming onder communistisch regime doet niet af aan onafhankelijkheid van Poolse rechter

 ©  AP

Het enkele feit dat een rechter is benoemd in een tijdperk waarin de lidstaat waarin hij werkzaam is nog geen democratisch regime kende, doet niet af aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die rechter. Dat stelt het Europees Hof van Justitie dinsdag in een arrest.

jvhBron: BELGA

Het Hof diende zich uit te spreken over de vraag van de Sąd Najwyższy, de hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke en strafzaken in Polen, of drie rechters voldoen aan de echtelijke vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

De Sąd Najwyższy moest uitspraak doen over een indexeringsbeding in een kredietovereenkomst tussen consumenten en de Poolse bank Getin Noble Bank. De bank vroeg zich af of de drie appelrechters die eerder kennis hebben genomen van dit geding voldoen aan de Unierechtelijke vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

Een van hen is zijn rechterlijke loopbaan namelijk begonnen onder het communistische regime en heeft na het einde van dat regime niet opnieuw de rechterlijke ambtseed afgelegd. 

Het Hof stelt dinsdag dat dit enkele feit van de benoeming tijdens het communistische regime op zich geen afbreuk doet aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die rechter bij de uitoefening van zijn latere rechtsprekende taken. Het Hof benadrukt dat Polen tot de Unie is toegetreden en haar waarden - waaronder die van de rechtstaat - heeft onderschreven, zonder dat het feit dat Poolse rechters waren benoemd in een tijdperk waarin Polen nog geen democratisch regime kende, in dat opzicht problemen opleverde.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten