ONTDEK HIER. Zit er bij jou thuis PFAS in de grond?

 ©  vlaanderen.be

De Vlaamse overheid heeft een digitale kaart gelanceerd waarmee je kan bekijken of er PFAS-vervuiling bij jou thuis in de grond zit. Door dat hulpmiddel moeten burgers beter op de hoogte zijn van de geldende maatregelen. Bekijk de kaart van de Vlaamse overheid hier!

jvh

Op de kaart kunnen mensen nagaan of ze in de buurt van een verontreinigde zone wonen. Eerder werden al zo’n 800 risico-sites – vooral brandweersites – in kaart gebracht waar er voorzorgsmaatregelen (zogeheten ‘no regret’-maatregelen) zoals het niet eten van kippen of eieren uit eigen tuin gelden. Mensen zullen op die digitale kaart nu kunnen nagaan of hun perceel in zo’n zone met voorzorgsmaatregelen ligt.

Er bestaat ook een versie voor professionals, die alle gedetailleerde meetgegevens aangeeft per perceel. Zware PFAS-vervuiling kan immers implicaties hebben voor bouwwerven.

Strengere normen

De lancering kwam er simultaan met de voorstelling van het tweede tussentijdse rapport van PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Daarin doet Vrancken een voorstel voor een strenger PFAS-normenkader, met onder meer strengere normen voor bodem en grondwater. Die strengere normen moeten de blootstelling aan PFAS en de verspreiding van PFAS helpen beperken.

Vrancken stelt voor om de normen voor onder andere bodem, grondverzet, drinkwater en afvalwater te actualiseren of verstrengen. Concreet stelt Vrancken een strengere norm voor in woonzones met een moestuin of kippen. Daar gaat de norm van 18 microgram/kg droge stof naar 3,8 microgram/kg. Die strengere norm zou dan niet gelden in zones zonder moestuin en/of kippen, bijvoorbeeld in sterk verstedelijkte gebieden. Ook voor grondwater wordt de norm aangescherpt naar de Europese limiet voor drinkwater, meer concreet 0,1 microgram/liter voor 20 PFAS en 0,5 microgram per liter voor de som van alle PFAS.

Compensatievoorstel voor landbouwers

Vrancken liet ook verstaan dat landbouwers in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht volgende week een voorstel voor compensatie in de bus zullen krijgen. Volgens Vrancken hebben 37 landbouwers een dossier ingediend omdat ze financieel nadeel ondervinden door de no regret-maatregelen. “Het is de eerste keer dat 3M met een tegemoetkoming over de brug komt”, aldus Vrancken, die benadrukt dat deze tegemoetkoming los staat van de eventuele schadevergoeding die kan volgen voor de verontreiniging zelf.

Aangeboden door onze partners