Pleidooien in grote klimaatzaak voor Brussels hof van beroep vinden plaats in september en oktober 2023

Themabeeld 

Themabeeld ©  AP

Het proces dat de vzw Klimaatzaak had aangespannen tegen de Belgische overheden over hun klimaatbeleid, zal van 14 september tot 6 oktober 2023 gepleit worden voor het Brusselse hof van beroep. Dat meldt de vzw Klimaatzaak woensdag. “Dat is beduidend sneller dan wat de gemiddelde doorlooptijden van het Hof lieten verhopen, en wij zien het als een teken dat de Brusselse rechters de urgentie van ons dossier inzien”, klinkt het bij de vzw.

jvhBron: BELGA

De vzw stapte in 2015 naar de rechter om de Belgische overheden te dwingen de gemaakte beloftes rond de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te respecteren. De klagers meenden dat de overheden de mensen- en kinderrechten schenden omdat ze de engagementen die ze opnamen op Europees en op mondiaal niveau niet respecteren en zo de burgers in gevaar brengen.

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel had in juni 2021 de eisers grotendeels gelijk gegeven, en geoordeeld dat de Belgische overheden nalatig waren geweest in hun klimaatbeleid, en dat het Belgisch milieubeleid de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schond. Niet alleen de klacht van de vzw Klimaatzaak werd ontvankelijk verklaard, maar ook die van de 58.000 mede-eisers. De rechtbank besliste echter om geen concrete reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op te leggen. 

“Het vonnis werd ook met hetzelfde routineuze gemak weggezet als de alarmistische IPCC-rapporten en grootschalige straatprotesten”, zegt de vzw woensdag. “Er kwam geen politieke bijsturing, en dat werd vreemd genoeg ook niet op de korrel genomen door de media. Daarom besloot Klimaatzaak vorig najaar beroep aan te tekenen. Met de vraag een rechterlijk bevel uit te vaardigen om de mensenrechtenschending te doen stoppen. Enkel zo kunnen we de overheden verplichten om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het voorkomen van de klimaatcatastrofe.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten