Brusselse PS verzet zich tegen verbod op onverdoofd slachten

Archiefbeeld 

Archiefbeeld ©  Olaf Kraak

De Brusselse PS-fractie gaat in tegen het voorstel van ordonnantie dat een verbod oplegt voor het onverdoofd slachten in het Brussels Gewest, zoals dat het geval is in Vlaanderen en Wallonië. Dat is beslist op een intern overleg waaraan ook de voorzitter van de Brusselse PS-federatie Ahmed Laaouej deelnam, zo meldt Le Soir vrijdag.

jvhBron: BELGA

Het dossier van het onverdoofd slachten verdeelt de Brusselse meerderheid. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI)  legde in oktober een ontwerp van ordonnantie dat onverdoofd slachten verbiedt op de regeringstafel nadat het Grondwettelijk Hof het Vlaams en Waals verbod had gevalideerd. Maar er werd binnen de regering geen consensus gevonden.

In januari legden Défi, Groen en Open VLD de tekst dan als voorstel van ordonnantie neer in het Brussels Parlement. PS-fractieleider Ridouane Chahid sprak een “onverantwoorde houding”, maar het was wachten op de houding die de fractie zou aannemen. Zou de PS een gezamenlijk standpunt innemen of de fractieleden de vrijheid geven bij de stemming?

Verzet

Uiteindelijk besliste de PS nu op een interne vergadering om het voorstel niet goed te keuren. Voor de Franstalige socialisten focust de tekst teveel op de laatste seconden van het leven van het dier, terwijl de rest van het proces vergeten wordt”, licht Brussels parlementslid en ondervoorzitster van de Brusselse PS, Isabelle Emmery, in Le Soir toe.

Het debat over het voorstel moet nog starten in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement. Die zal zich wellicht in mei onder meer buigen over de vraag of er hoorzittingen moeten georganiseerd worden. Wellicht is de plenaire stemming niet voor het zomerreces. 

Kritiek van N-VA en Vlaams Belang

De Vlaamse oppositiepartijen in het Brussels Parlement noemen de beslissing van de PS onbegrijpelijk. “Ik heb onlangs het slachthuis bezocht en met eigen ogen gezien hoe een rituele slachting duidelijk dierenleed veroorzaakt. Hopelijk steunen de andere Brusselse partijen wel het verbod op onverdoofd slachten zoals in het Waalse en Vlaamse gewest, zodat dierenwelzijn eindelijk ook in Brussel ernstig genomen wordt”, zegt N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter.

Voor Vlaams Belang toont de PS-tegenstem aan “dat de islamisten de Brusselse partijen stevig in hun greep hebben”. Brussels voorzitter en senator Bob De Brabandere toont zich bezorgd: “Dit is zeer zorgwekkend. Deze keer is het over onverdoofd slachten. Wat is het de volgende keer? Het Vlaams Belang heeft reeds bij de start van deze regeringsperiode een voorstel voor het verbod op onverdoofd slachten ingediend, maar de meerderheidspartijen hebben er steeds voor gezorgd dat dit niet werd besproken”, reageert Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael. Hij wijst erop dat uit een recente enquête bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten voor een verplichte bedwelming voor het slachten is. “Dit is niet alleen dieronvriendelijk, maar ook grotesk hypocriet. Dezelfde PS handhaaft in Wallonië immers wél een verbod op onverdoofd slachten”, aldus De Brabandere.

Brussels MR-parlementslid Aurelie Czekalski stelt op Twitter dan weer vast dat het standpunt van de Waalse en Brusselse PS sterk verschillend is. In Wallonië heeft de PS wel een verbod op onverdoofd slachten goedgekeurd. Bij de PS “komt het dierenwelzijn na het stemmenronselen bij de (allochtone) gemeenschappen”, aldus Czekalski.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten