Mensen met familiebanden niet meer samen in partijbestuur Open VLD

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. ©  BART DEWAELE

Bij Open VLD zullen mensen met familiebanden niet meer samen in het partijbureau kunnen zetelen. Dat heeft voorzitter Egbert Lachaert zaterdag in Gent aangegeven voor aanvang van het eerste van de vier congressen die de partij organiseert in het kader van vernieuwingsoperatie ‘Liberaal Vuur’.

mtmBron: BELGA

In de aanloop van het congres vond een statutair congres plaats waar, op voorstel van Jong VLD, is beslist dat mensen met familiebanden niet meer samen in het partijbestuur kunnen zetelen. In dat bestuur zetelen onder meer Herman en Alexander De Croo, en Karel en Jean-Jacques De Gucht.  “Dit is iets nieuws. We hebben een aantal families die onze partij ook sterk maken, maar de jongeren hebben revolutionaire amendementen gestemd gekregen”, zei Lachaert. 

Zo is bijvoorbeeld ook beslist dat het partijbestuur uit een gelijk aantal mandatarissen en niet-mandatarissen moet bestaan en dat de jongerenvoorzitter met stemrecht in het bestuur moet zetelen. “Met grote groep jongeren, sterke debatten en constructieve sfeer brengen we vernieuwing in praktijk. De kentering is ingezet”, tweette een tevreden jongerenvoorzitter Philippe Nys. 

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Liberale democratie frontaal aangevallen”

Op het congres in Gent wil Open VLD een vuist maken voor de liberale democratie en de rechtsstaat. “Ik maak mij daar zorgen over. We leven in een tijdgeest waarin de liberale democratie frontaal wordt aangevallen”, aldus Lachaert. 

Zo haalde N-VA-voorzitter Bart De Wever vrijdag nog uit naar de Raad van State en het recente arrest over Oosterweelproject. “Rechters aanvallen is blijkbaar bon ton vandaag. Dat is nefast voor het geloof in de rechtsstaat en de democratie. Wij moeten goeie wetten en decreten maken, rechters passen die toe. Maar kritiek geven over hoe ze toegepast moeten worden... Dan moet je maar iets veranderen aan het kader. Dit is niet de rol die politici moeten opnemen.”

“Staatshervorming”

Open VLD buigt zich op het congres ook over het functioneren van de staat. De Vlaamse liberalen pleiten voor een soort hiërarchie waarbij de federale regering de knoop kan doorhakken wanneer de regio’s er onderling niet uit raken. “Voor mij mogen regio’s nog altijd meer bevoegdheden krijgen, maar België als federatie moet ook op een bepaald moment beslissingen kunnen nemen. We hebben een probleem met de structuur in ons land. Er wordt gewoon niet meer beslist op heel veel thema’s”, licht Lachaert toe.

Om een totale blokkering van de besluitvorming te vermijden, wil Open VLD dan ook dat het federale niveau in bepaalde omstandigheden zaken naar zich toe kan trekken en beslissingen kan nemen. Dat zou onder meer het geval kunnen zijn bij crisissen, wanneer snel crisismanagement is vereist, of om een bindend begrotingstraject voor alle niveaus te verzekeren. Daarbij wordt als voorbeeld verwezen naar de saga rond het Europees-Canadese vrijhandelsakkoord Ceta in 2016, toen de Waalse regering de Belgische instemming met het verdrag blokkeerde.

“Uiteraard staat respect voor de bevoegdheidsverdelingen en overleg altijd op de eerste plaats. Maar, wanneer een dossier blokkeert, moet er een mechanisme zijn waarbij we kunnen deblokkeren. We moeten in dit land efficiënter kunnen beslissen”, stelde Vlaams parlementslid en Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose, één van de congrestrekkers.

Tegelijkertijd pleit Open VLD voor “een interne staatshervorming”, waarbij zoveel mogelijk bevoegdheden en middelen van het federale en Vlaamse niveau worden doorgeschoven naar het lokale bestuur. De liberalen willen evolueren naar “een landschap met een 100-tal slagkrachtige gemeenten”. Ook wil de partij een uniek loket waar de burger terecht kan voor alle contacten met de overheid.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten