‘Kom uit je kop’ wil mannen met donkere gedachten aanzetten om hulp te zoeken

Themabeeld ©  Shutterstock

Onder het motto ‘Kom uit je kop’ lanceert het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie een nieuwe campagne voor suïcidepreventie. De actie wil psychische problemen en zelfmoordgedachten bij mannen uit de taboesfeer halen en mannen en hun omgeving aanmoedigen “uit hun kop” te komen en hulp te zoeken op de manier die hen het best past. Dat meldt het centrum dinsdag.

jvhBron: BELGA

In 2019 overleden in Vlaanderen 960 mensen door zelfdoding, bijna 3 op de 4 (73 procent) van hen waren mannen. In alle leeftijdsgroepen ligt het aantal mannen dat overlijdt door zelfdoding hoger dan bij de vrouwen. Hoewel zelfdoding nooit te verklaren valt door één oorzaak of factor, maar er steeds sprake is van een complex samenspel aan factoren, blijken mannen in vergelijking met vrouwen minder sociale steun te ervaren, minder sociaal geïntegreerd te zijn en meer emotioneel geïsoleerd. Ook de drempel naar psychologische hulpverlening is bij mannen vaak hoger dan bij vrouwen.

Op de campagnewebsite (www.komuitjekop.be) vinden mannen en hun omgeving informatie, campagnefilms en videogetuigenissen. Met herkenbare en hoopvolle verhalen en laagdrempelige tips wil de campagne de mentale gezondheid van mannen versterken en mannen en hun omgeving helpen om signalen beter te leren herkennen en de drempel naar hulp te verlagen.

“Problemen sneller herkennen en aanpakken”

“De campagne is een belangrijk startpunt om mannen aan te moedigen om mentale gezondheidsproblemen bij zichzelf of bij mannen uit hun omgeving sneller te herkennen en actiever aan te pakken. Die cruciale stap naar (h)erkenning, openheid en sociale steun kan mannen beschermen tegen mogelijke zelfmoordgedachten of -pogingen. We hopen hiermee ook te kunnen bijdragen aan het verlagen van het stigma omtrent psychische problemen bij mannen”, zegt VLESP-directeur Gwendolyn Portzky.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) benadrukt het belang van de campagne. “We willen de suïcidecijfers verder doen dalen met 10 procent tegen 2030. Essentieel is dat we durven praten met elkaar over onze problemen en steun zoeken. Die openheid is niet makkelijk en al zeker niet voor mannen. Daarom willen we heel gericht mannen aanspreken. Durf praten over je emoties. We moeten en kunnen er voor elkaar zijn in moeilijke tijden.”

Wie vragen heeft over zelfmoord kan ook terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.

Aangeboden door onze partners