Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Onderwijsmiddelen dienen niet voor opvang”

Themabeeld 

Themabeeld ©  fvv

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt meer middelen om buitenschoolse opvang te organiseren. Momenteel ontvangen scholen hiervoor geen financiering en worden middelen bestemd voor het onderwijs ingezet bij de organisatie van opvang voor en na school en tijdens de middag. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, benadrukt de onderwijskoepel.

jvhBron: BELGA

Uit een bevraging van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij 567 Vlaamse basisscholen blijkt dat de meeste scholen hun buitenschoolse opvang financieren met onderwijsmiddelen. Ook aan middagopvang spenderen bijna alle basisscholen onderwijsgeld. Vaak vragen scholen aan ouders wel een vergoeding voor de opvang van hun kind, maar dat dekt maar een deel van de kosten. De rest wordt door onderwijsmiddelen opgevangen. Hierdoor blijft er voor de scholen minder geld over om te investeren in klaslokalen, handboeken en andere schoolbenodigdheden.

LEES OOK. Te weinig personeel in scholen, dus moeten directeurs oppas spelen: “Ik heb zelf al vaak aan de afwas gestaan”

“Het organiseren van voorschoolse opvang, middagtoezicht en naschoolse opvang behoort eigenlijk niet tot de opdracht van de leerkracht en de school, en dus krijgen scholen enkel beperkte middelen voor middagtoezicht. Niettemin verwachten ouders terecht dat de school kan voorzien in toezicht voor en na de school, en scholen willen ook zelf tegemoetkomen aan de verwachtingen van werkende ouders.”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen willen ouders daarin bijstaan, maar moeten daarvoor te vaak middelen voor hun onderwijstaak weghalen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. We vragen daarom een structurele financiering voor dat soort opvang.”

Het toekennen van middelen voor buitenschoolse opvang is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ministeries onderwijs en welzijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwacht dat de departementen samen werken aan een oplossing. Daarnaast vragen ze de overheid ook o middelen te voorzien voor de rekrutering van kwaliteitsvol opvangpersoneel.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten