Directeur expertisecentrum: “Sloeberhuisje was schokgolf voor iedereen, maar geen verrassing”

 

 ©  BELGA

“Het voorval in het Sloeberhuisje was dramatisch voor de baby en de ouders en zorgde voor een schokgolf voor iedereen, maar was niet verrassend”. Dat zei de directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling Tim Stroobants in de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang van het Vlaams Parlement, waar hij samen met Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens gehoord werd.

jvhBron: BELGA

Stroobants benadrukte het belang van een geïntegreerde aanpak voor het omgaan met gevaarsituaties in de kinderopvang. Verschillende instanties hebben heel wat informatie, maar die wordt onvoldoende gedeeld. Hij verwees naar het voorstel van een hernieuwde projectaanpak dat het VECK in februari indiende bij zowel het Agentschap Opgroeien als het kabinet van Vlaams minister Wouter Beke.

LEES OOK. Wantoestanden in de Vlaamse crèches uitgeplozen: wat kon er gedaan zijn om drama’s te voorkomen? (+)

Dat zet in op drie domeinen: een risicoanalyse van de gemelde gevaarssituaties uit het verleden, de opvolging en advies van nieuwe gemelde gevaarssituatie, en kennisopbouw en het uitwerken van een duurzame aanpak voor toekomstige dossiers, met aandacht voor preventie en vorming.

Daarvoor moet er een VECK-team samengesteld worden, een expertiseteam van ervaren medewerkers van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Volgens Stroobants is daarvoor nood aan minimaal 4 voltijdse medewerkers en werkingsmiddelen. Stroobants stelde dat het VECK in het verleden onvoldoende betrokken werd in gevaardossiers rond kinderopvang. “In de 40 dossiers die opgestart werden, is er nooit contact opgenomen met het VECK”, betreurde hij.

Vrijens: “Weinig individuele klachten”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens wees erop dat ze weinig individuele klachten binnenkrijgt omdat Kind & Gezin een uitgebouwde klachtendienst heeft en de Vlaamse Ombudsdienst de officiële tweedelijnsklachteninstantie is. Voor 2020 (toen een onderzoeksartikel in Het Laatste Nieuws verscheen over wantoestanden in de kinderopvang) waren er zeven klachten op elf jaar tijd. Sindsdien liepen er op ruim een jaar tijd zes nieuwe klachten binnen. Wel kreeg het commissariaat structurele signalen en klachten over het tekort aan kinderopvangplaatsen, de nood aan meer inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en klachten over contractuele verbintenissen, zei Vrijens.

De wantoestanden die in december 2020 in de media verschenen, hebben het kinderrechtencommissariaat geschokt door de ernst van de inbreuken, het gebrek aan of een te trage opvolging van de feiten en het feit dat iemand na de zware feiten opnieuw aan de slag kan gaan. Vrijens gaf een overzicht van de stappen die ze gezet had bij de minister en de administratie. Zo pleitte ze voor een werkgroep binnen Kind & Gezin met interne en experten, een alarmsysteen op basis van klachten en meldingen, een transparanter klachten- en inspectiebeleid, een strakkere timing voor een tweede inspectie na ernstige kinderrechtenschendingen, en het vermijden van de heropstart van iemand die betrokken was bij wantoestanden.

Voor de kinderrechtencommissaris heeft kwaliteitsvolle kinderopvang meer nodig dan een paar sterke schouders: coaching, monitoring en een check van de basiscompetenties, een lager aantal kinderen per begeleider, het vermijden van geïsoleerde opvang door één onthaalouder en een beter statuut voor medewerkers en zelfstandigen in de kinderopvang.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten