Schepen Koen Kennis over extra federale verlichting pensioenfactuur Antwerpse ambtenaren met 3 miljoen euro: “Dit is teleurstellend”

De pensioenlast voor vastbenoemde medewerkers bedraagt voor de stad Antwerpen zo’n 60 tot 70 miljoen euro. © Victoriano Moreno

Antwerpen, Brussel -

De federale overheid komt tussen in de pensioenuitgaven voor het personeel van de lokale besturen. Volgens CD&V-parlementslid Nahima Lanjri gaat dit voor Antwerpen om 3,4 miljoen euro extra. Een belangrijke financiële verlichting volgens Lanjri, maar Antwerps schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) houdt het op “een druppel op een hete plaat”.

Sacha Van Wiele

De stijging van de pensioenuitgaven is een zware financiële last voor lokale besturen. Zij staan zelf mee in voor de financiering van de pensioenen van hun vastbenoemde medewerkers. Voor de stad Antwerpen komt dit op 60 tot 70 miljoen euro per jaar. Dit zal nog stijgen naar 85 miljoen euro tegen 2024.

Nahima Lanjri. © Joris Herregods

De Kamer keurt donderdag het wetsontwerp goed waarbij de federale overheid de basispensioenbijdrage voor de lokale besturen verhoogt van 43 naar 44%. CD&V-parlements- en Antwerps gemeenteraadslid Nahima Lanjri vroeg de cijfers op voor Antwerpen.

“De federale overheid wil de pensioenfactuur van de lokale besturen verlichten zodat ze voldoende middelen overhouden om te investeren”, zegt Lanjri. “Met deze verhoging naar 44% zal de stad Antwerpen zo’n 3,4 miljoen euro voordeel doen. Het levert de stad dus enkele miljoenen euro op die ze bijvoorbeeld kan inzetten voor meer verkeersveiligheid en beter onderwijs.”

Antwerps schepen Kennis is niet onder de indruk. Zijn partij N-VA zit Vlaams in de meerderheid, maar federaal in de oppositie. Vlaanderen besliste al om de helft van deze pensioenfactuur over te nemen.

Schepen Koen Kennis: “Ik ben teleurgesteld.” © Joris Herregods

“Open Vld en CD&V vonden dit zo’n goede maatregel dat ze beloofden dit ook op federaal niveau te doen”, zegt Kennis. “Als ik nu zie dat het volgens Lanjri om ruim 3 miljoen euro zou gaan, dan is dit een druppel op een hete plaat. Ik ben eigenlijk teleurgesteld. Vergeet niet dat we ook een zware financiële impact verwachten door de indexering van de lonen. Alle lokale besturen kampen met deze problemen. Als de federale overheid ook de helft op zich had genomen, dan had ik dat top gevonden. Dan was er financiële ademruimte ontstaan om stappen vooruit te zetten in de stad.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten