PS stelt 13 maatregelen voor om koopkracht te versterken

 

 ©  BELGA

De PS heeft een pakket van 13 maatregelen klaar om de koopkracht te versterken nu de inflatie tot ongeziene hoogte gestegen is, onder meer door de stijgende energieprijzen. Het pakket zou goed zijn voor een gemiddelde steun van 300 euro per maand voor de laagste en middenklasse. PS-voorzitter Paul Magnette hoopt dat de regering eind mei over dit pakket kan debatteren, wanneer de expertengroep haar eerste verslag klaar heeft. Hij verwacht ook voorstellen van de coalitiepartners.

gjsBron: BELGA

Magnette wees erop dat niet iedereen de hoge inflatie en energieprijzen even sterk voelt. Door de maatregelen die de regering al genomen heeft, zijn de laagste inkomens redelijk beschermd, terwijl ook de hoogste inkomens weinig voelen. Maar de middenklasse, die niet in aanmerking komt voor de structurele maatregelen, is onvoldoende beschermd.

Een eerste reeks van vier maatregelen is gericht op het inkomen, zoals het behoud van de automatische index, de herziening van de loonnormwet, de verhoging van het minimuminkomen en de verlaging van de fiscaliteit voor de lage en middeninkomens.

Daarnaast zijn er zeven maatregelen om de hoge energieprijzen op te vangen, zoals het permanent maken van de 6% btw op energie en de uitbreiding van het sociaal energietarief, het creëren van een “middentarief” voor de energiefactuur van de middenklasse, het versterken van de steun aan de gezinnen die met mazout verwarmen, en het optrekken van de terugbetaling van de kosten voor de professionele verplaatsingen. Er zijn ook twee gewestelijke maatregelen voor de huurders, waarvoor de Waalse en Brusselse regering bevoegd zijn.

Om deze maatregelen - waarvan de PS schat dat ze 6,5 miljard euro bruto kosten, of 5 miljard mits aftrek van de terugverdieneffecten - te financieren, hebben de Franstalige socialisten twee pakketten: enerzijds de verhoging van de effectentaks, de invoering van een heffing op de grote patrimonia en het afschaffen van de vrijstelling van de heffing op de meerwaarde op aandelen; en anderzijds een heffing op de overwinsten van de energiebedrijven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten