Deurwaarders vorderen voortaan kosten voor inbeslaggenomen dieren: “We laten mishandeling niet blauwblauw”

Themabeeld 

Themabeeld ©  Shutterstock

Wie weigert om de rekeningen te betalen voor zijn of haar in beslag genomen dieren, kan daar vanaf nu een deurwaarder voor over de vloer krijgen. Het gaat om mensen die hun eigen dieren mishandeld of verwaarloosd hebben. “We laten mishandeling van dieren niet blauwblauw. Als je elke aanmaning negeert, dan mag je een deurwaarder verwachten”,  zegt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

jvhBron: BELGA

De Inspectie Dierenwelzijn neemt dieren die mishandeld of verwaarloosd worden in bescherming en brengt ze veilig onder, meestal in een asiel. De eigenaars van de dieren moeten echter nog altijd instaan voor de kosten voor verzorging, voeding en onderdak. Tot nu toe kon de betaling van die kosten echter niet afgedwongen worden. Het ontbrak aan de juiste rechtsgrond, er was geen uniforme kostenberekening bij de asielen en er was ook onvoldoende personeel bij de Inspectie Dierenwelzijn. 

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts brengt daar verandering in. De eerste 16 dossiers zijn geopend. Het gaat om mensen die een invordering en verschillende aanmaningen genegeerd hebben. Hun schulden variëren tussen 214 en 6.125 euro. Die rekening zal nog oplopen, want ze moeten nu ook opdraaien voor de extra kosten verbonden aan de inzet van deurwaarders.

“Dit is voor mij een princiepskwestie”, zegt Weyts. “Wie zijn eigen dieren mishandelt of verwaarloost, moet daar ook alle gevolgen van dragen. En dan gaat het niet alleen over een fikse boete, maar ook over alle kosten die we moeten maken om die dieren weer te verzorgen en een goed onderkomen te geven, bijvoorbeeld in een asiel.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten