Kamer van Inbeschuldigingstelling wijst Spaans uitleveringsverzoek van omstreden rapper (opnieuw) af

Valtònyc 

Valtònyc ©  BELGA

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft opnieuw beslist om de overlevering van de omstreden rapper Valtònyc aan Spanje af te wijzen, nadat het Hof van Cassatie eerder een deel van het vorige arrest van de KI had verbroken.

jvhBron: BELGA

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen had een Europees aanhoudingsmandaat gekregen voor Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc. De op Mallorca geboren Valtònyc was er door het hof van de Balearen in 2017 schuldig aan bevonden dat hij in zijn teksten terrorisme had verheerlijkt, de kroon had geprovoceerd en politici had bedreigd met de dood.

De termijn voor het begin van zijn straf in Spanje was voor de kunstenaar op 24 mei 2018 vorig jaar afgelopen, maar hij was eerder al naar het buitenland vertrokken. De rapper had een foto op Twitter gepost van zichzelf en een familielid, genomen aan de Korenlei in het centrum van Gent. Valtònyc bood zich later aan bij de politie en werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

De raadkamer besliste in september 2018 al dat Valtònyc niet overgeleverd moet worden. Het parket ging echter in beroep, waardoor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moest beslissen over de overlevering. Die besliste om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof in verband met de wet op de majesteitsschennis uit 1847. Valtònyc was veroordeeld wegens smaad aan en ernstige beledigingen van de Spaanse Kroon, maar het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. De KI oordeelde daarop dat Valtònyc niet overgeleverd wordt, maar het openbaar ministerie tekende cassatieberoep aan.

Het Hof van Cassatie verbrak het arrest, maar enkel voor het deel wat de beledigingen van de Spaanse kroon betreft. De Gentse KI sprak zich dinsdag opnieuw uit en handhaafde de beslissing om Valtònyc niet over te leveren. De KI stelt dat majesteitsschennis niet als basis kan dienen voor de overlevering conform het arrest van het Grondwettelijk Hof en oordeelt dat schending van andere artikelen niet slaan op de koning als benadeelde.

“De KI volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof en oordeelt dat mijn cliënt niet overgeleverd wordt. We zijn heel tevreden met het arrest, maar we wachten af of het openbaar ministerie weer cassatieberoep aantekent”, zegt Paul Bekaert, de advocaat van Valtònyc. Als er geen cassatieberoep komt, is de uitspraak van de KI definitief.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten