Engie stelt voorwaarden voor verlenging van levensduur Belgische kerncentrales: “Evenwichtige verdeling van risico’s”

Themabeeld 

Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Engie heeft dinsdag zijn voorwaarden bekendgemaakt voor de mogelijke verlenging van kerncentrales in België tot 2035. Het Franse bedrijf lijkt de kosten niet alleen te willen dragen. “Engie kan die verlenging enkel aangaan in het kader van een evenwichtige verdeling van de risico’s, met een vastomlijnd, stabiel en levensvatbaar reglementair kader over de vereiste investeringen, inclusief een duidelijk kader voor de ontmanteling van de kerncentrales en het nucleaire afval”, luidt het in de marge van de voorstelling van de kwartaalresultaten.

jvhBron: BELGA

In maart besliste de federale regering om aan Engie te vragen om de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar te verlengen, tot 2035. “Dit betekent dat Engie zijn rol als nucleaire uitbater veel langer zal moeten vervullen dan voorzien. Engie draagt bij aan deze heroriëntatie en werkt samen met de regering om de haalbaarheid en de voorwaarden te bestuderen om dit nieuwe scenario te implementeren”, zegt het bedrijf dinsdag. 

Engie herhaalt nog eens dat het al aangegeven heeft dat er vijf jaar nodig zijn om dit scenario uit te voeren, waarbij het bedrijf verwijst naar de strenge verplichtingen rond onder meer de nucleaire veiligheid. Ook de Begische topman Thierry Saegeman had eerder al gezegd dat de betrokken reactoren waarschijnlijk stil zullen liggen tussen 2025 en 2027, om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren. 

Bovendien vallen die werken om de reactoren te verlengen samen met de ingebruikname én ontmanteling van aangrenzende reactoren, zegt Engie. “Gezien zijn omvang zou deze potentiële verlenging een risicoprofiel opleveren dat verder gaat dan de normale activiteiten van een private operator”, luidt het.

Op de korte termijn zijn de prioriteiten van het Franse bedrijf om “een hoog niveau van operationele beschikbaarheid te behouden, ter voorbereiding van de definitieve sluiting van de eerste twee eenheden deze winter (Doel 3 op 1 oktober en Tihange 2 op 1 februari 2023, red). In de tweede helft van dit jaar wil het bedrijf dan het driejaarlijkse herzieningsproces van de nucleaire voorzieningen starten. “Met betrekking tot dit laatste punt, en volgens hetzelfde proces als in 2019, zal deze herziening rekening houden met elke vereiste update van de technische en economische scenario’s, met name kosten, planning en disconteringsvoeten”, specificeert Engie.

Om de ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van het nucleair afval te financieren, zou tot 2100 een bedrag nodig zijn van 41 miljard euro. Er werd al een spaarpot aangelegd van ruim 14 miljard bij dochterbedrijf Synatom maar waarvan een deel opnieuw aan Engie is uitgeleend voor de financiering van nieuwe projecten. Het blijft dus afwachten hoeveel de Fransen effectief op tafel zullen leggen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten