Sociale partners vinden geen akkoord over arbeidsdeal en extra geld voor woon-werkverkeer

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De sociale partners zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de arbeidsdeal. Ook over een tussenkomst in de benzinekosten voor wie met de auto naar het werk rijdt, is er geen akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Beide dossiers verhuizen opnieuw naar de federale regering.

gjsBron: BELGA

De regering wil meer mensen aan de slag krijgen. Midden februari werd daar een arbeidsdeal over gesloten. Zo is het de bedoeling dat werknemers die dat willen in een vierdagenweek gaan werken, om zo werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Ook wil de regering bedrijven toelaten om makkelijker e-commerceactiviteiten op te zetten. En wil de regering fietskoeriers beter beschermen.

De regering had daarover een advies gevraagd van bonden en werkgevers. Maar binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) is men daar niet in geslaagd. Al van voor de start was er weinig optimisme over de slaagkansen. En dat blijkt terecht. Er komt dinsdag een verdeeld advies binnen de NAR over die arbeidsdeal, valt te horen bij de sociale partners.

Zo vinden de vakbonden het niet kunnen dat nachtwerk voor e-commerceactiviteiten wordt ingevoerd zonder sociaal overleg. De werkgevers staan dan weer niet te springen voor de invoering van de vierdagenweek. 

Federale regering aan zet

De arbeidsdeal komt dus opnieuw terecht bij de federale regering. Dat is overigens ook het geval voor een tweede dossier. Binnen de Groep van Tien - het belangrijkste overlegorgaan tussen vakbonden en werkgevers - is er definitief geen akkoord over een geplande tussenkomst in de benzinekosten voor wie met de wagen naar het werk rijdt. 

In het kader van de begrotingsopmaak begin april maakte de regering daarvoor een enveloppe vrij van 30 miljoen euro. Bedoeling was die mensen te ondersteunen die met de eigen wagen naar het werk rijden en door de dure brandstofprijzen worden geraakt. De sociale partners werd gevraagd om die enveloppe te verdelen. Maar ook daar is dus geen akkoord over bereikt. Voor de vakbonden is 30 mliljoen euro te weinig. De werkgevers verwijten de bonden dan weer dat ze geen keuze kunnen maken voor die groep werknemers die steun het meest nodig hebben. Vorige week ketsten onderhandelingen definitief af.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten