N-VA reageert op PS-plan met 8 maatregelen “die wel jobs opbrengen”

 

 ©  BELGA

De N-VA legt dinsdag 8 maatregelen op tafel als reactie op het pakket van 13 maatregelen om de koopkracht te versterken, dat de PS maandag voorstelde en dat volgens de N-VA in geen geval de werkzaamheidsgraad opkrikt. “De grootste koopkrachtstijging voor iemand die een uitkering trekt bestaat er in werk te vinden. Om die vergetelheid van de PS recht te zetten bieden wij de regering een 8-puntenplan aan om meer mensen aan de slag te krijgen en zo een enorme koopkrachtverhoging te realiseren”, zegt Kamerfractieleider Peter De Roover.

gjsBron: BELGA

Het eerste luik van het N-VA-pakket omvat activering en verlaging van de drempels naar werk.  Het gaat om doorstartbanen, waarmee werknemers of statutairen met een dienstanciënniteit van minimum 2 jaar, zonder de oorspronkelijke arbeidsrelatie te beëindigen, tijdelijk ter beschikking worden gesteld van een ander bedrijf of organisatie. “Het een kans om risicoloos op zoek te gaan naar een 2de loopbaan en verhoogt de flexibiliteit”, stelt De Roover.

LEES OOK. 13 maatregelen, maar vooral voor middenklasse: deze voorstellen van PS verhogen druk op premier De Croo

Daarnaast maakt de partij gelegenheidswerk mogelijk voor wie geen inkomensvervangende uitkering op beroepsactieve leeftijd heeft, als bijverdienste, om ergens iemand uit de nood te helpen, iets nieuws te proberen vooraleer een carrièreswitch te maken, ? De maximale belasting in dit voorstel bedraagt 33% en enkel de effectief gepresteerde uren worden uitbetaald. De N-VA blijft voorts pleiten voor het uitdoven van het SWT en het beperken van de werkloosheid in de tijd.

Geschiktheidsattest

Voor de herintegratie op de arbeidsmarkt focust de N-VA op arbeidsintergratiejobs en de omvorming van het ziektebriefje in een geschiktheidsattest. De partij wil ook de arbeidswet hervormen naar Nederlands model met meer autonomie voor werknemer en werkgever, en pleit voor de overheveling van het normatief kader voor de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt naar de gewesten.

Dit pakket kan de werkzaamheidsgraad verhogen, besluit N-VA. “Zo versterken mensen hun koopkracht structureel sterker dan met het PS-plan dat momenteel op tafel ligt. Dit kan dus onze werkzaamheidgraad duurzaam opkrikken naar 80 procent, het begrotingstekort terugdringen en onze welvaart en welzijn zo helpen veilig stellen”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten