Milieuorganisaties eisen aanpassing stikstofakkoord

 

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een coalitie van milieuorganisaties tekent bezwaar aan tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Ze vreest dat sommige maatregelen hun doel voorbijschieten, bericht De Morgen woensdag.

Bron: BELGA

Tot 17 juni loopt een openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat wil zeggen dat iedereen die zich benadeeld voelt ertegen bezwaar kan aantekenen. De Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de Limburgse Milieukoepel en de West-Vlaamse Milieufederatie behoren tot die  categorie. 

Met haar stikstofplan wil de Vlaamse regering de schadelijke uitstoot van stikstof terugdringen. Europa verplicht dat. Alleen ligt de aanpak erg gevoelig, want bijna de helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door de landbouw. Tegen 2025 moeten 41 landbouwbedrijven dicht. Dat roept veel weerstand op bij de boeren. Tegelijk vindt de natuurbeweging dat de regering nog verder moet gaan.

LEES OOK. Het plan dat nu in ons gezicht dreigt te ontploffen: hoe de rode lijst van vervuilende boerderijen tot stand kwam (+)

Een van de problemen die de milieuorganisaties aanhalen, zijn de technische ingrepen waarmee boeren hun stikstofuitstoot mogen terugdringen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren. Die halen in de praktijk niet altijd de beloofde stikstofreductie. “Bij controles blijken luchtwassers vaak niet aan te staan omdat ze veel water en energie verbruiken”, zegt Heleen De Smet (BBL). Ze eisen dat naar de werkelijke reductie wordt gekeken, en niet naar de theoretische.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten