Studie: Vervuiling eist 9 miljoen vroegtijdige overlijdens per jaar

 ©  Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Vervuiling heeft in 2019 tot 9 miljoen vroegtijdige overlijdens geleid. Dat blijkt uit een studie die woensdag gepubliceerd wordt in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De toestand verbetert niet, vooral door de slechte luchtkwaliteit en door chemische stoffen, in de eerste plaats lood.

Bron: BELGA

Vier jaar na een eerste rapport is de situatie er niet op verbeterd. Ongeveer een op de zes vroegtijdige overlijdens is te wijten aan vervuiling, betreurt de Commissie naar Vervuiling en Gezondheid van The Lancet. Vervuiling en afval van mensen in lucht, water en de bodem leiden zelden rechtstreeks tot een overlijden. Maar ze zijn wel de oorzaak van ernstige hartziektes, kankers, luchtwegaandoeningen en acute diarree. 

“De gezondheidseffecten blijven enorm en de landen met lage en middeninkomens dragen de last”, zegt de hoofdauteur en de codirecteur van de commissie, Richard Fuller. Negen op de tien overlijdens, en het grootste economische verlies dat daaruit voortvloeit, doet zich in die landen voor. 

“Sinds 2015 is er niet veel meer aandacht en financiering, ook al is de bezorgdheid van de bevolking over vervuiling en de impact ervan op de gezondheid toegenomen”, zegt Fuller in een persbericht. Er zijn minder vroegtijdige overlijdens die te wijten zijn aan vervuiling die samenhangt met extreme armoede. Maar vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling en vervuiling met chemische producten zijn wel toegenomen. 

Vooral luchtvervuiling

“Het effect van vervuiling op de gezondheid is veel groter dan dat van oorlog, terrorisme, malaria, hiv, tuberculose, drugs en alcohol. Het aantal doden door vervuiling is vergelijkbaar met dat van tabak”, zegt Fuller. 

In 2019 waren 6,7 miljoen vroegtijdige overlijdens te wijten aan luchtvervuiling. Ook waren 1,4 miljoen vroegtijdige overlijdens het gevolg van watervervuiling, en 900.000 van loodvergiftiging. “Het feit dat de situatie met lood nog verergert, vooral in de armste landen, en er meer doden vallen, is vreselijk”, zegt Fuller in een reactie. Blootstelling aan lood kan bovendien de cognitieve ontwikkeling van kinderen belemmeren.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten