Waals minister-president Elio Di Rupo: “Wallonië stevig op weg naar herstel”

Elio Di Rupo ©  BELGA

“Ondanks de verschillende rampen en tegenslagen is Wallonië stevig op weg naar herstel.” Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo woensdag gezegd in zijn toespraak in het parlement over de stand van zaken in Wallonië.

jvhBron: BELGA

Zo is “het percentage materiële en sociale deprivatie, dat in 2020 15,8% bedroeg, gedaald tot 14,1% in 2021. Het armoederisicocijfer in 2021, dat het jaar voordien nog op 18,2% stond, is gedaald tot 17,7%. En vorig jaar ontvingen gemiddeld iets meer dan 72.500 mensen elke maand een leefloon. Ook dat cijfer zit sinds de zomer in dalende lijn”, zei Elio Di Rupo.

Tegelijkertijd wordt de economie ook weer sterker, met een Waals bbp dat in het laatste kwartaal van 2021 bijna terug is op het niveau van voor de crisis; een toename van de overheidsinvesteringen en de uitvoer van goederen; de schepping van bijna 30.000 banen in 2021 en een “historisch laag” niveau van werkloze werkzoekenden, dat nu onder de 200.000 ligt.

“Voor 2022 zijn de vooruitzichten voor economisch herstel positief. Maar we moeten voorzichtig blijven”, waarschuwde di Rupo. “De directe en indirecte negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne beginnen zich nu pas te doen voelen. De stijging van de energie- en grondstoffenprijzen, de ontwrichting van de productieketens en de instabiliteit van de financiële markten zullen waarschijnlijk van lange duur zijn. En erg duur.”

Maar “achter al deze statistieken gaat een gunstige evolutie van Wallonië schuil”, zei Di Rupo, die vervolgens de verwezenlijkingen opsomde van de Waalse regering op het gebied van milieu, werkgelegenheid, toerisme, begroting en overstromingsbeheer.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten