Geheim wapen van verdediging Alexander Dean was niet zijn bekende advocaat Johan Platteau, wel diens 24-jarige medewerker

Brecht Horsten pleitte zijn eerste assisenproces. 

Brecht Horsten pleitte zijn eerste assisenproces. ©  Simon Mouton

“Ik pleit vandaag mijn eerste assisenzaak. Mijn vader zit trots te kijken in de zaal. Mijn moeder stuurde een bericht ‘ik zie u graag’. Men kiest zijn wieg niet. Ook niet zijn genen of zijn lot. Ik sta hier, hij zit daar.” Het geheime wapen van de verdediging van Alexander Dean was niet zijn bekende advocaat Johan Platteau. Wel zijn 24-jarige medewerker Brecht Horsten, die een indrukwekkend pleidooi gaf.

Marc Klifman

Hoofdpunten