Kinderrechtencommissaris: “Geef bij scheiding meer gewicht aan stem van kinderen en jongeren”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens ©  BELGA

Als hun ouders scheiden, moet de stem van kinderen en jongeren in de familierechtbank gehoord worden. Meer zelfs, ze moeten niet alleen hoorrecht, maar ook spreekrecht krijgen. Dat bepleit het Kinderrechtencommissariaat vrijdag in het Vlaams Parlement, waar het het dossier “Het kind weegt te licht. Kinderen hebben spreekrecht in de familierechtbank” voorstelt.

jvhBron: BELGA

Samen met de Orde van Vlaamse Balies, de Gezinsbond en prof. dr. in de rechten Charlotte Declerck van de Universiteit Hasselt heeft het Kinderrechtencommissariaat een praktijkonderzoek uitgevoerd. Zowel familierechters en hoven van beroep als kinderen en jongeren uit alle gerechtelijke arrondissementen in Vlaanderen en Brussel, die wilden vertellen over hun ervaring met de familierechtbank, werden gehoord.

In het dossier bundelt het Kinderrechtencommissariaat knelpunten die kinderen en jongeren ervaren in de familierechtbank en aanbevelingen voor de wetgever, de overheid en de familierechters. “Geef meer gewicht aan de stem van kinderen en jongeren”, vat kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens het advies het samen.

Het Kinderrechtencommissariaat spoort de familierechters aan altijd alle betrokken minderjarigen - ook de kinderen jonger dan twaalf jaar - uit te nodigen. Het wordt aangeraden uitgebreide, concrete en toegankelijke informatie op maat te voorzien, opdat minderjarigen weten wat hen in de familierechtbank te wachten staat. Het is belangrijk dat de minderjarige zich tijdens het gesprek steeds comfortabel voelt, ook als daar een vertrouwenspersoon of een jeugdadvocaat voor nodig is.

Een kindvriendelijke ruimte, een passend moment en voldoende tijd om het gesprek te voeren kunnen daarbij helpen. Bijna een op de drie geïnterviewden zegt bovendien het gevoel te hebben niet serieus genomen te worden. “Het spreekrecht van kinderen en jongeren ernstig nemen kan alleen als we het verhaal dat ze vertellen naar waarde schatten”, aldus het Kinderrechtencommissariaat. Tot slot willen minderjarigen weten wat er na het gesprek met hun getuigenis gebeurt.

Aangeboden door onze partners