Rechter verplichtte Fedasil al 740 keer om toch onmiddellijk opvangplaats te geven aan asielzoeker

Asielzoekers op het trottoir voor het Klein Kasteeltje. 

Asielzoekers op het trottoir voor het Klein Kasteeltje. ©  Kristof Vadino

Dit jaar gaat er nauwelijks een dag voorbij waarop alle asielzoekers die daar recht op hebben, een opvangplaats krijgen. Omdat Fedasil met een wachtlijst voor opvangplaatsen werkt, stapt Vluchtelingenwerk systematisch naar de rechter. De rechtbank verplichtte Fedasil zo al 740 keer om toch onmiddellijk een opvangplaats toe te wijzen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is desondanks niet van plan om de wachtlijst te laten vallen.

Hannes Cattebeke

Hoofdpunten