Seksueel strafrecht hervormd: maximumstraf voor verkrachting verdubbelt

 

 ©  Pol De Wilde - VUM

Een grondige hervorming van het seksueel strafrecht treedt op 1 juni in werking. Het begrip ‘toestemming’ staat centraal in deze hervorming, en een van de opvallendste maatregelen is een verdubbeling van de maximumstraf voor verkrachting.

evdgBron: BELGA

Zonder toestemming is sprake van een misdrijf, stelt de hervorming. Toestemming veronderstelt dat ze uit vrije wil is gegeven en wordt beoordeeld in het licht van de omstandigheden van de zaak. Als een slachtoffer zich niet verweert, betekent dit niet dat er toestemming gegeven werd. Op elk ogenblik voor of tijdens de seksuele handeling kan de toestemming ingetrokken worden, en als de dader gebruikmaakt van de kwetsbare toestand van het slachtoffer, waardoor de vrije wil is aangetast, kan er evenmin sprake zijn van toestemming.

Een ander uitgangspunt is dat een minderjarige jonger dan 16 geen toestemming kan geven om seksuele handelingen te stellen. Er is wel een uitzondering voor jongeren tussen 14 en 16, als het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt.

Ook de definitie van verkrachting werd aangepast: de penetratie moet niet langer volledig zijn, maar kan ook gedeeltelijk zijn. De straf wordt eveneens opgetrokken, na toepassing van de correctionalisering, van 1 maand tot 5 jaar naar 6 maand tot 10 jaar. De basisstraf wordt verhoogd indien er sprake is van een verzwarende omstandigheid. 

Aanranding van de eerbaarheid zal voortaan aantasting van de seksuele integriteit heten. En ook hier zal het ontbreken van toestemming aanleiding kunnen geven tot vervolging. 

Een laatste element is de stapsgewijze decriminalisering van sekswerk voor meerderjarigen waarin de hervorming voorziet. Bij de eerste stap wordt sekswerk op legale basis louter voor zelfstandige sekswerkers mogelijk. Reclame maken voor prostitutie mag enkel wanneer men reclame maakt voor eigen seksuele diensten. Er zal ook strenger worden opgetreden tegen misbruik van prostitutie.

Met de hervorming wil bevoegd minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de strijd aanbinden met seksueel geweld. Zo worden in ons land per dag gemiddeld acht aangiftes gedaan van verkrachting, maar het werkelijke aantal wordt op tachtig geschat. Bovendien leidt slechts 10 procent van de aangiftes van verkrachting tot een veroordeling. Het huidige strafwetboek dateert uit 1867.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten