Advies aan federale ambtenaren: schrijf geen ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’ meer in brieven

Gebruik in brieven niet langer de aanspreking ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’. Dat staat in een handleiding die de federale overheid deze maand aan alle ambtenaren heeft bezorgd. De bedoeling? “Hen inspireren en begeleiden bij hun eerste stappen op weg naar genderbewust en inclusief schrijven.”

Werner Rommers

Alle federale ambtenaren hebben een gids ‘Genderinclusief schrijven’ ontvangen van hun werkgever. De handleiding moet hen ertoe aanzetten “respectvol met gender om te gaan, en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke (en de vrouw) in communicatie. Dat zorgt ervoor dat iedereen zich herkent en betrokken voelt”, aldus de brochure.

‘Geneeskundige’

Zo wordt aangeraden het niet langer over een ‘secretaresse’ te hebben, maar over een ‘administratief medewerker’. Niet over een ‘geneesheer’, maar over een ‘geneeskundige’, ‘arts’ of ‘dokter’. Niet over een ‘agent(e)’, maar over een ‘agent/agente’. “Omdat de vrouwelijke vorm tussen haakjes suggereert dat die van ondergeschikt belang is.” Een ander advies is om uitdrukkingen te vermijden waarin het woord ‘man’ voorkomt. Zoals ‘als één man’ of ‘op de man af’, wat respectievelijk het best wordt vervangen door ‘unaniem’ en ‘zonder omwegen’. Ambtenaren krijgen ook de raad om op de omslag van een brief niet langer ‘Mijnheer Robin Janssens’ te schrijven, maar enkel nog ‘Robin Janssens’. ‘Geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ vervangen ze dan weer beter door ‘Beste’ of ‘Geachte klant’.

Petra De Sutter van Groen. ©  BELGA

De schrijfgids kadert in de doelstelling van de federale overheid rond gendergelijkheid. Bevoegd minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) schreef eerder in haar beleidsnota al dat binnen de federale overheid “de doorstroming van vrouwen naar hogere functies veel beter moet”.

Eerste stap

Experts juichen de “laagdrempelige gids” toe. “De Vlaamse overheid nam trouwens eerder al een gelijkaardig initiatief”, zegt Sofie Verhalle, trainer genderbewuste communicatie bij RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme. “Belangrijk is dat het niet over regels gaat, maar eerder om adviezen, om suggesties over hoe je mensen het best aanspreekt of aanschrijft, zodat niemand zich buitengesloten voelt. Denk ook aan de NMBS die op de trein niet langer omroept: Beste dames en heren, maar Beste reizigers. Opnieuw vanuit de vaststelling dat het er op dat moment niet toe doet of je nu man of vrouw bent.”

Dat de gids vooral de positie van de vrouw wil verbeteren, terwijl qua gender vandaag veel meer beweegt, is volgens Verhalle geen tekortkoming. “Deze gids lijkt me een belangrijke eerste stap, waarbij in de toekomst ongetwijfeld nog verdere stappen volgen.”

Aangeboden door onze partners