Te zware voet? In Antwerpen kan je cursus volgen en strafvermindering krijgen

 

 ©  BELGAIMAGE

Bestuurders die in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen een zware snelheidsovertreding begaan, krijgen voortaan een uitnodiging om deel te nemen aan een ‘groepsvorming snelheid’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Doel is om de overtreders niet alleen te straffen, maar ook een gedragswijziging te bekomen. Wie erop intekent, maakt kans op een strafvermindering.

Nunzia Petralia

In de eerste helft van 2021 werden in de provincie Antwerpen 582.135 bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Politie. Bij een zware snelheidsovertreding gaat het enerzijds om bestuurders die meer dan 30 km/u te snel rijden binnen een zone 30, bebouwde kom, schoolomgeving, erf of woonerf. Anderzijds gaat het om bestuurders die meer dan 40 km/u te snel reden op andere wegen, zoals autosnelwegen en gewestwegen buiten de bebouwde kom. Overtreders worden doorverwezen naar het parket, dat vervolgens overgaat tot een dagvaarding voor de politierechtbank. Ze riskeren een boete tot 4.000 euro en een verval van het recht tot sturen.

Sinds 1 mei krijgen de overtreders bij hun dagvaarding ook een uitnodiging om deel te nemen aan een vrijwillige groepsvorming alvorens ze voor de politierechtbank moeten verschijnen. Na deelname krijgen ze een attest dat ze aan de politierechter kunnen voorleggen. De rechter kan daar rekening mee houden bij het bepalen van de strafmaat en hen een strafvermindering geven. Bepaalde overtreders komen niet in aanmerking: mensen die een combinatie van verschillende overtredingen begaan, zoals te snel rijden en door het rood rijden, en mensen die al meerdere keren zijn veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding.

“Het is niet zo dat iedereen die de vorming volgt een strafvermindering krijgt”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket van Antwerpen. “Dat blijft afhankelijk van de inschatting van de rechter. De bedoeling is dat de overtreders hun fout inzien. Wat de strafvermindering inhoudt, hangt ook af van de rechter. Dat kan gaan van een minder hoge boete tot een minder lang rijverbod.”

Gedragsverandering

De VSV en het parket van Antwerpen willen overtreders doen inzien hoe gevaarlijk te snel rijden is en zo voor een gedragsverandering zorgen. Ze baseren zich daarvoor op Brits onderzoek, waaruit blijkt dat snelheidsovertreders die een cursus volgden tot 23 procent minder kans hebben om binnen de zes maanden na hun eerste overtreding opnieuw een zware snelheidsovertreding te begaan in vergelijking met overtreders die een boete krijgen. Na drie jaar ligt het recidivecijfer nog steeds tot 13 procent lager.

De vorming werd ontwikkeld door de VSV en bestaat uit drie lesmomenten die in totaal zestien uur in beslag nemen. In een eerste deel van vier uur komen de snelheidsregels, de risico’s en de gepercipieerde voor- en nadelen van te snel rijden aan bod. Vervolgens is er een praktijkgedeelte van acht uur, gevolgd door een evaluatiemoment. De vorming wordt afgesloten met een nabespreking van vier uur waarin de balans wordt gemaakt. Deelnemen aan de groepsvorming kost 390 euro.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten