Groot tekort aan politiemensen, en toch ligt aanwerving plat: “Nieuwe uiting van het failliet van federale politie”

 

Ondanks een groot tekort aan politiemensen, ligt de aanwerving van politiepersoneel plat. Twee politiescholen hebben al beslist het opleidingsjaar te annuleren, wegens gebrek aan kandidaten. “Het probleem zit bij de rekruteringsdienst van de federale politie die te weinig personeel heeft om kandidaten te selecteren.”

Dirk Coosemans

Drieduizend nieuwe politierekruten per jaar. Dat had minister Annelies Verlinden (CD&V) in september vorig jaar beloofd. Een en ander zou verwezenlijkt worden via een versnelde selectieprocedure – met cognitieve, psychologische en fysieke proeven – bij de rekruteringsdienst van de federale politie. Die zou slechts 18 weken duren. Daarna nog één jaar politieschool, en je bent inspecteur.

We zijn inmiddels 34 weken verder, en in de wervingsreserve zitten geen 3.000 nieuwe rekruten, maar wel – naargelang de bron – 0, 17 of 60 mensen. “Het is verschrikkelijk”, zegt Steve Margodt, directeur van de politieschool West-Vlaanderen. “De rekruteringsdienst van de federale politie die ons leerlingen moet toewijzen, stuurt ons bijna geen kandidaten meer door. De klas die in december 2022 het schooljaar zou aanvatten, hebben we zelfs geschrapt. Het vooropgestelde aantal nieuwe rekruten zal niet gehaald worden.”

Zelfde verhaal in de Vlaams-Brabantse politieschool, waar zich slechts vijf rekruten mochten aandienen. “Wegens gebrek aan kandidaten wordt de klas van juni 2022 dan ook geschrapt. De eerste keer dat we dit meemaken”, zegt directeur Pascal Kemps. In de andere provincies is er vooralsnog geen sprake van geschrapte klassen.

Nicolas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, reageert ontgoocheld. “Het was van meet af aan duidelijk dat de federale politie de gevraagde aantallen niet kon halen. We hebben daarop voorgesteld om als lokale de rekrutering zelf te doen. Maar de federale wou dat niet.”

Aanvraag verloren

Nochtans willen veel jonge mensen nog politieagent worden, zegt Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. “Onze politie heeft opendeurdagen georganiseerd. We hadden een dertigtal kandidaten die we hoopten te kunnen inlijven. Maar na 34 weken wachten zonder reactie van de rekruteringsdienst zijn de beloftevolle rekruten elders aan de slag gegaan. Eén persoon is bij de douane aangeworven, na drie weken was dat contract rond.”

Het probleem zit dus wel degelijk bij de rekruteringsdienst van de federale politie, waar een groot personeelstekort zou zijn, zo zeggen verschillende bronnen. “Ironisch. Personeel te kort om personeel aan te werven”, zegt Dedecker. “Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Een dossier van een andere potentiële rekruut die onze zone aangeleverd had, is daar tot drie keer toe verloren gegaan. Tot drie keer toe heeft ze het opnieuw moeten opsturen. Sindsdien heeft ze er niks meer van gehoord. Het loopt er voor geen meter. Onze zone heeft nu al mensen te weinig en er is door dit getalm niemand meer die we kunnen aanwerven.”

Niet meer bestaan

Joery Dehaes van de politievakbond ACV is even duidelijk. “Dit is weer een nieuwe uiting van het failliet van de federale politie. Na de klacht van de procureurs-generaal over het grote tekort aan speurders. Nadat de gerechtelijke afdeling te kennen gegeven heeft een aparte dienst te willen vormen, en nadat de scheepvaartpolitie gemeld heeft dat ze enkel nog tijdens de kantooruren acties zal uitvoeren. Als er niet heel snel en zwaar geïnvesteerd wordt in de federale politie, zal ze binnen afzienbare tijd niet meer bestaan.”

De federale politie antwoordt met een mail waarin ze inderdaad toegeeft dat “de rekrutering in Vlaanderen moeilijk verloopt”. En er is inderdaad personeelstekort op de recruteringsdienst. “Maar geen budget om aanwervingen te doen”. Rekruten uit geschrapte klassen kunnen nog altijd in een andere provincie terecht, staat er nog. De woordvoerder van minister Annelies Verlinden laat weten “dat er vorig jaar, in 2021, een recordaantal nieuwe inspecteurs is aangeworven. En dat de minister deze legislatuur de politie in hetzelfde tempo wil versterken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten