Dan toch extern meldpunt grensoverschrijdend gedrag in hoger onderwijs

 

 ©  Shutterstock

Er komt dan toch een extern meldpunt voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft daarover een akkoord bereikt met vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en de studenten.

jvhBron: BELGA

Het meldpunt zal los van hogescholen en universiteiten werken. Volgens de minister gaat het om een waardevolle aanvulling op de bestaande meldpunten, waar alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die iemands waardigheid aantasten, kunnen worden gemeld. Slachtoffers kunnen er terecht nadat ze de opties van de instellingen zelf uitgeput hebben, maar ze kunnen er ook voor kiezen rechtstreeks bij het externe meldpunt aan te kloppen. Het nieuwe meldpunt zal laagdrempelig zijn, belooft Weyts.

Het meldpunt is niet de enige maatregel waarover een akkoord werd bereikt. Zo zal elke hogeschool en universiteit centraal een register bijhouden waarin alle meldingen opgenomen worden. Ook de meldingen bij het centrale externe meldpunt zullen toegevoegd worden aan het register van de betrokken instelling. Zo kunnen patronen sneller zichtbaar worden. In elke instelling moet een verantwoordelijke erover waken dat de meldingen actief opgevolgd worden.

  Ook komt er een beschermend kader voor studenten, naar analogie met de Welzijnswet voor personeelsleden. Dat kader zal de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon verankeren, zodat er voldoende garanties zijn voor bijvoorbeeld een professionele opleiding en een onafhankelijke werking met een duidelijk beroepsgeheim. Het kader zal ook afspraken bevatten over hoe studenten geïnformeerd worden over hun rechten en de mogelijke procedures.

  Bedoeling is dat de concrete uitvoering van de afspraken tegen de zomer van 2023 rond is. “We gaan hier niet voor haastwerk, wel voor een grondige en structurele aanpak”, zegt Weyts. “We roepen alle slachtoffers ook op om niet te wachten tot het centrale externe meldpunt er is. Als zij dat willen, kunnen zij de stap zetten naar lokale meldpunten of vertrouwenspersonen die er al zijn.”

  Luc Sels: “Nu tijd nemen voor uitwerking”

  Luc Sels, rector van de KU Leuven, toont zich tevreden met de oprichting van het meldpunt. Rector Sels benadrukt dat het meldpunt een aanvullend karakter heeft, en dat er nu voldoende tijd genomen zal worden om de concrete uitvoering uit te werken.

  “We hebben als universiteit nooit verzet aangetekend tegen de oprichting van een extern meldpunt”, zegt Sels. “We vonden het wel altijd belangrijk om het complementair aan bestaande initiatieven op te richten. Iedereen kan in alle veiligheid een melding maken bij vertrouwenspersonen binnen de universiteit of bij onze externe partner IDEWE, maar als iemand zich veiliger voelt om zich tot een aanspreekpunt op Vlaams niveau te wenden, dan heb ik daar alle begrip voor.”

    “We moeten voldoende tijd nemen om dit project uit te werken. Zo zorgen we dat er geen overlap is tussen het externe meldpunt en interne aanspreekpunten. Dat zal verwarring tegengaan.”

    Elke universiteit en hogeschool zal bovendien een register moeten bijhouden waar elke melding van eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag in opgenomen wordt. Aan de Leuvense universiteit werkt men al een viertal jaar met zo’n register. Elke melding wordt in categorieën onderverdeeld, gaande van tussen wie het conflict zich afspeelt of heeft afgespeeld en wat de aard ervan is.

    LEES OOK.Er moest iets gebeuren: Gentse Feesten richt meldpunt op voor grensoverschrijdend gedrag, grote festivals volgen (+)

    Als iemand een melding doet bij het externe punt, is het de bedoeling dat die in overleg treedt met de betreffende hogeschool of universiteit en de zaak verder opvolgt. De bevoegdheid om eventuele sancties of tuchtprocedures op te starten, blijft bij de instellingen zelf liggen. Er komt tot slot een beschermend kader voor studenten, naar analogie met de Welzijnswet voor personeelsleden.

    Voor Pepijn Nollet, voorzitter van de studentenraad van de KU Leuven, is het vooral belangrijk dat de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) voldoende betrokken wordt in de uitwerking van het meldpunt en dat er rekening gehouden wordt met de verschillende lokale contexten. Volgens Nollet bestaan er op dit moment al veel mogelijkheden om meldingen te maken, maar kan een extern punt wel drempelverlagend werken.

    Aangeboden door onze partners

    Lees ook

    Hoofdpunten