Bouwsector en Fedasil gaan samen tekort aan arbeidskrachten opvullen

Themabeeld ©  BELGAIMAGE

Op een werf van bouwbedrijf Louis De Waele in Anderlecht hebben staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), de sociale partners van de bouwsector en Fedasil een eerste sectorbrede samenwerking voorgesteld. Asielzoekers kunnen in afwachting van hun dossier zo instromen om het arbeidstekort binnen de bouwbedrijven op te vangen.

svzBron: BELGA

De bouwsector kampt met een gat van 20.000 jobs die ingevuld moeten worden om de vele bouw- en renovatieplannen in België op te vangen. Het nieuwe samenwerkingsakkoord moet zorgen dat asielzoekers op grote schaal kunnen ingeschakeld worden door bouwondernemingen. Het start met een eerste pilootproject bij Louis De Waele. Daarna volgen er nog pilootproject in Vlaanderen en Wallonië, om dan uit te breiden naar de hele bouwsector. Al 50 bouwondernemingen lieten weten dat ze vragende partij zijn om asielzoekers in te zetten.

De samenwerking is volgens de betrokken partijen een win-winsituatie waarbij de asielzoekers een kans krijgen op een opleiding, werk en zelfontplooiing, terwijl de krapte op de bouwarbeidsmarkt ingevuld kan worden. Asielzoekers mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun asielaanvraag ingediend hebben en dit zolang hun asielprocedure loopt.

LEES OOK.De stad Bilzen en VDAB Limburg maken jongeren warm voor bouwsector

Via deze samenwerking willen we zo veel mogelijk bouwbedrijven betrekken bij de aanwerving en opleiding van asielzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de bouwsector de nodige hefbomen zullen vinden om snel een plaats te vinden op de arbeidsmarkt”, zegt Gianni De Vlaminck, voorzitter van Constructiv, in naam van de sociale partners.

In het samenwerkingsakkoord is een ethisch handvest opgenomen, zodat zwartwerk en ongeregeldheden tegengegaan worden. Alle ondernemingen moeten zich aan de sociale wetgeving houden en moeten de asielzoekers eenzelfde loon als een andere werknemer uitkeren.

“We volgen een filosofie waarin we geloven dat iedere asielzoeker die kan werken daardoor als persoon wordt versterkt en een bijdrage kan leveren aan de samenleving: een samenleving die hen ontvangt en verwelkomt en waaraan ze iets kunnen teruggeven”, vertelt staatssecretaris Mahdi.

LEES OOK. Unieke jobbeurs richt zich tot asielzoekers: “Een job is belangrijk om de Nederlandse taal nog beter te leren”(+)

Michael Kegels, directeur van Fedasil, sluit zich daarbij aan: “We moet vermijden dat ze anderhalf jaar inactief in de asielcentra zitten. Er wonen zonder aan zelfontplooiing te doen of zonder in een eigen loon te kunnen voorzien, heeft een impact op het mentale welzijn”, vertelt Kegels.

De bouwondernemingen zullen de asielzoekers met interesse in een job in de bouw bereiken via een informatie- en sensibiliseringscampagne, jobdagen en informatiesessies die de bouwondernemingen in de verschillende asielcentra geven. Wie wil werken, wordt aan een screening onderworpen op basis van opleiding, kwalificaties, taalniveaus of rijbewijs. Nadien worden de personen georiënteerd naar een job waar ze rechtstreeks kunnen instromen of krijgen ze een opleiding bij de arbeidsbemiddelingsdiensten.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten