Veel vragen over personeelstekort in de kinderopvang in onderzoekscommissie: “Ik maak mij grote zorgen”

 ©  Dirk Vertommen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderopvang veiliger wordt met het huidige personeelstekort? Die vraag kreeg Leo Van Loo, die het actieplan kinderopvang ten uitvoer moet brengen, vrijdag voorgeschoteld tijdens de onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang. Tot grote teleurstelling van de commissieleden bleek dat echter geen deel van zijn opdracht.

Nunzia Petralia

“Is het niet logisch dat het moeilijk wordt om veiligheid en controle te bewaren als er te weinig personeel is?” Dat vroeg Celia Groothedde (Groen) zich luidop af in de onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang. Leo Van Loo, de opdrachthouder van het actieplan kinderopvang, kwam daar vrijdag tekst en uitleg geven. Verschillende parlementsleden stelden zich vooral vragen over het personeelstekort in de kinderopvang, maar ook bij de zorginspectie en het team dat de klachten over kinderopvangen opvolgt.

“Procedures worden nu al niet of te laat opgevolgd door een tekort aan personeel. Hoe kan er iets veranderen als er niet genoeg personeel is?”, klonk het bij Lise Vandecasteele (PVDA). “Overtal maakt integraal deel uit van de analyse of een situatie veilig is”, trad Groothedde haar bij. Die maakte de analyse dat in verschillende kinderopvangen waar sprake was van personeelstekort, ook sprake was van klachten over onveilige situaties.

LEES OOK. Hun zoontje had last van zijn tandjes, zei de onthaalmoeder. Maar op de spoed kwam de mishandeling aan het licht: ouders getuigen over bijna fatale mishandeling van zoontje

 ©  BELGA

Volgens Groothedde en Vandecasteele wordt het feit dat er te weinig begeleiders zijn voor het aantal kindjes te veel over het hoofd gezien in het actieplan kinderopvang. Maar Van Loo benadrukte al snel dat zijn opdracht vooral gericht is op handhaving en dus niet op het personeelstekort. En daar waren Groothedde en Vandecasteele niet mee gediend. “Hoe kan u wel adviseren over de gebruikte computerprogramma’s maar niet over het personeeltekort op de werkvloer?”, zei die laatste. Waarop Van Loo verzekerde dat de bezetting in een kinderopvang meegenomen wordt in de risicoanalyse, net als de pedagogische en financiële situatie en eventuele signalen en klachten die er over de voorziening zouden zijn.

Actieplan kinderopvang

Het actieplan kinderopvang werd door voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het leven geroepen na het drama in ’t Sloeberhuisje. Daar overleed begin dit jaar een kindje aan het shaken baby syndroom. Het actieplan moet ervoor zorgen dat dergelijke drama’s in de toekomst vermeden worden.

LEES OOK. Uitbaatster van probleemcrèche ‘t Sloeberhuisje moet maand in de cel blijven: officieel aangehouden op verdenking van kinderverwaarlozing

Van Loo kwam vrijdag tekst en uitleg geven bij het actieplan kinderopvang in de onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang van het Vlaams Parlement. Als opdrachthouder is het zijn taak om het plan ten uitvoer te brengen. Zo moet het plan ervoor zorgen dat informatie over elke kinderopvang samen wordt gebracht. Op basis daarvan moet er dan een preventieve risicoanalyse worden gemaakt. Het is ook de bedoeling om de transparantie te vergroten. Zo zou het tegen de zomer mogelijk moeten zijn om per kinderopvang te raadplegen welke klachten er al over zijn geweest.

LEES OOK. Na fataal drama ineens álle klachten openbaar: volledig dossier van elke kinderopvang straks door iedereen in te kijken

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten