“Vlaams geboortecijfer kent sterkste stijging in 20 jaar”

 

 ©  BELGAIMAGE

In 2021 waren er in Vlaanderen 66.560 geboorten, 2.949 meer dan het jaar voordien. Met 4,6 procent is het de hoogste stijging van het geboortecijfer de afgelopen twintig jaar. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. Vooral de cijfers van Oost-Vlaanderen (+ 7 procent) en Antwerpen (+ 5,4 procent) zaten sterk in de lift.

Bron: BELGA

“De afgelopen jaren zat het geboortecijfer vooral in dalende lijn. Een toename van deze omvang is zelfs de afgelopen twintig jaar niet geregistreerd”, reageert Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap. 

“De evolutie is deels toe te schrijven aan de stijging van het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 29 en 35 jaar, maar komt er vooral omdat Belgische vrouwen in 2021 meer kinderen voortbrachten”, verduidelijkt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij het Agenstchap Opgroeien. Ook corona kan hierin een rol hebben gespeeld, zo stelt Vancoppenolle. “Mogelijk hebben gezinnen hun kinderwens in 2020 uitgesteld tot de pandemie weer meer naar de achtergrond verdween.”

Hoewel er een sterke stijging is in Oost-Vlaanderen en Antwerpen, was de toename in Vlaams-Brabant (+ 4 procent), Limburg (+ 2,5 procent) en West-Vlaanderen (+ 2,3 procent) veeleer beperkt. Wat ook opvalt, is dat net zoals in de voorafgaande jaren meer jongens (51 procent) dan meisjes (49 procent) ter wereld kwamen.

Oudere moeders

Volgens de meest recente verwachtingen van Statbel en het Planbureau zou het geboortecijfer in 2022 opnieuw een dip kennen. Pas in 2030 ronden we volgens voorspellingen opnieuw de kaap van 66.000 pasgeborenen.

Bovendien blijft het aandeel van geboorten bij vrouwen onder de 30 verder afnemen. Sinds 2015 is het aandeel kinderen met een moeder onder de 30 jaar bij de geboorte zelfs geslonken met meer dan 6 procentpunten, namelijk van 47,7 procent naar 41,2 procent.

Diversiteit

Daarnaast onderzocht het agentschap ook de taal tussen kinderen en hun moeder. In 70 procent van de gevallen ging het om het Nederlands, maar er zijn wel sterke regionale verschillen. Zo spreekt 45 procent van de kinderen in Vlaams-Brabant een andere taal met hun moeder. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld gaat het dan weer om 19 procent. Frans is de koploper bij de andere talen, gevolgd door Arabisch en Turks.

Voorts heeft Agentschap Opgroeien zijn cijfers voor het eerst gecombineerd met gegevens over oudere kinderen vanuit Statbel, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Departement Onderwijs en Vorming. Dit werpt een blik op de diversiteit van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Bijna twee op de vijf kinderen in Vlaanderen hebben een niet-Belgische afkomst. Belangrijk om hierbij te vermelden: 94,3 procent van de Belgische minderjarigen met een buitenlandse achtergrond en 48,8 procent van de niet-Belgische minderjarigen zijn in België geboren. De meerderheid van de kinderen met een niet-Belgische nationaliteit heeft de nationaliteit van een ander EU-land.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten